Taskforce corona digitaal van start gegaan

Woensdagavond 16 december is met ruim 50 deelnemers een eerste digitale stap gezet in het verbinden tussen actieve organisaties en initiatiefnemers, enthousiastelingen, gemeente en andere betrokkenen. De bijeenkomst was bedoeld om te zien wat er leeft en speelt in Meppel om vervolgens te gaan ontdekken wat we er samen aan kunnen gaan doen!

Effecten Corona dempen

Corona heeft een grote invloed op ons dagelijks leven: gezondheid, zorg, werk, welzijn. Maar ook invloed op onszelf: angst voor het virus, vertraging in studie, minder stages en contacten. Het college en de raad willen aanvullend op de landelijke ondersteuning, bijdragen aan het dempen of verlichten van de negatieve effecten en daarmee erger voorkomen.

Wethouder Ten Hulscher: “Wij zien als gemeente dat er meer aan de hand is dan de problemen die veel in de media komen: ondernemers die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, werknemers die hun baan verliezen of dreigen te verliezen. Het kabinet heeft voor die problemen middelen beschikbaar gesteld. De gemeente wil deze  middelen goed inzetten gecombineerd met eigen budgetten om Meppel sterker door de crisis heen te loodsen. Daarom is de blik gericht op samenwerking met lokale belanghebbenden op vooral onderliggende problemen, die  op lokale schaal aangepakt kunnen worden: sociale problemen, eenzaamheid, hoe gaat het met het verenigingsleven, sport, cultuur, hoe krijgen we mensen concreet naar ander werk of naar scholing, waar liggen juist in Meppel kansen. We hebben oog voor de ondernemer maar ook voor het zangkoor en de sportclub. Van innovatie tot omscholing maar ook schuldhulpverlening.”

Meppeler verhalen

Tijdens de bijeenkomst werden videoberichten getoond van Gerja Lakke, haptonoom, Jan Zondag, Schuldhulpmaatje, Chris de Jong, Greens & Salads, Drenthe College Meppel en de 3 bedrijven Interstage - Timestar media – Sem Productions

Zij deelden verhalen over wat ze tegen zijn gekomen, welke veranderingen ze hebben gezien, hoe ze zijn getroffen maar ook hoe ze daarmee om zijn gegaan en welke kansen dit ook kan bieden. Via een chatfunctie konden deelnemers vragen stellen. Van het aanbieden van hulp, vragen hoe de gemeente kan helpen bij werkloosheid tot vragen naar beschikbaarheid mondkapjes minima. De filmpjes zijn terug te zien via een link op www.meppel.nl/samentegencorona.
In januari staat daar ook een verslag met vragen en antwoorden.

Doe mee met het vervolg

Om als gemeenschap sterker uit de crisis te komen willen we dit verder oppakken met de samenleving. We starten in 2021 met een kerngroep die de coördinatie heeft. Daarnaast gaan we werken met aanpakgroepen. De samenstelling is afhankelijk van het onderwerp. Betrokkenen rondom het thema worden uitgenodigd maar iedereen die iets kan, ideeën heeft en wil bijdragen is van harte welkom. Aanmelden kan via postbus@meppel.nl