Stimuleringsprijs beste nieuwe initiatief Sport & Bewegen 2017

Sport en bewegen brengt mensen dichter bij elkaar. Sport geeft sociale samenhang, integratie van bevolkingsgroepen, een gezonde levensstijl en kan overgewicht voorkomen. De gemeente stimuleert initiatieven op het gebied van sport en bewegen onder meer door een stimuleringsprijs van maar liefst € 1.000,- voor de het beste initiatief en € 250,- als aanmoedigingsprijs voor de nummers 2 en 3.

Verenigingen, stichtingen of particulieren die in 2017 een initiatief hebben genomen om ‘sport & bewegen te stimuleren’, komen in aanmerking voor een nominatie. De winnaars zullen in februari tijdens het Sportgala bekend worden gemaakt.

Voor iedereen

"Meppel wil gezonde en vitale inwoners. Iedereen kan op een laagdrempelige wijze deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. In de buurt, op welke wijze dan ook. Verzin eens wat nieuws, doe eens gek, ga eens buiten de geijkte paden. Juist in de verrassing bereik je mensen die nog niet meedoen", meent wethouder Koos de Vos.

Jeugd

Jongeren zitten graag achter de computer. Bewegingsarmoede, afnemende vitaliteit, gewichtstoename en gezondheidsklachten liggen op de loer. Meppel stimuleert daarom sport- en beweegactiviteiten.

Vitale maatschappij

Sportverenigingen helpen leefbaarheid en sociale activering in een wijk, buurt of dorp te vergroten. Gemeente Meppel steunt graag hun initiatieven. Juist in een tijd van crisis en vergrijzing. Nieuwe doelgroepen, nauwere samenwerking met andere verenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijfsleven; innovatie geeft nieuwe kracht.

Aanmelden

U kunt tot en met 3 december 2017 uw initiatief aanmelden via dit formulier of een aanmeldingsformulier vragen via postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Subnavigatie