Startgesprek Quick Scan Lokale Democratie: Het kan altijd beter

Op donderdag 16 januari 2020 heeft het startgesprek plaatsgevonden over de Quick Scan Lokale Democratie. Een groep van 13 inwoners, ambtenaren en raadsleden, de burgemeester en de griffier zijn met elkaar in gesprek gegaan over de verwachtingen van de Quick Scan.

Wat is de Quick Scan lokale democratie?

Hoe gaan inwoners, leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren met elkaar om? Of heel ingewikkeld: 'hoe gaat het met de democratie in Meppel?'.

De 'quick scan lokale democratie' laat zien hoe het gaat in onze gemeente. Met een digitale vragenlijst voor inwoners, de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren. Kunnen Meppelers overal meedoen? Helpt de gemeente inwoners echt bij hun initiatieven?

De uitkomsten van de 'quick scan lokale democratie' zijn het begin van een nog betere samenwerking van inwoners en gemeente. Daarom worden eerst wensen en oordelen, maar ook tips en suggesties voor verbeteringen gevraagd.

Startgesprek

Tijdens het startgesprek zijn de aanwezigen bijgepraat over wat de Quick Scan precies is. Ook zijn ze met elkaar in gesprek gegaan over de vragen “Wat gaat goed als u kijkt naar de democratie in de gemeente” en  “Waar is werk aan de winkel wat u betreft?”.

Dit leverde mooie gesprekken op. Positief ervaren werden raadsleden en fracties die in gesprek gaan met inwoners en de enquête over het afvalbeleid. Zorgpunten en aandachtspunten zijn de informatievoorziening, het  betrekken van inwoners voorafgaand  aan een nieuwe ontwikkeling en ruimte bieden aan eigen initiatief van inwoners.

Burgemeester Korteland: “ik was weer aangenaam verrast over de opkomst en betrokkenheid van onze inwoners tijdens deze avond. Dat belooft een mooi vervolg”.

Hoe gaan we verder?

De voorbereidingsgroep bereid de enquête voor zodat iedere inwoner deze kan invullen. Na  de enquête  volgt een rapport.

Meer informatie

De 'quick scan lokale democratie' wordt uitgevoerd door Democratie in Actie, een programma van onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op de website www.lokale-democratie.nl is meer te lezen.