Start werkzaamheden groenere binnenstad Meppel

Binnenkort ontvangen de eerste bewoners van de appartementen aan de Kromme Elleboog in Meppel de sleutel. De oplevering van de parkeergarage is iets vertraagd en zal naar verwachting eind 2020 plaatsvinden. Hierdoor schuiven ook werkzaamheden in de omgeving een paar maanden op. Zo ook de herinrichting van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Kromme Elleboog.

Wethouder Robin van Ulzen: "De binnenstad blijft de economische motor van Meppel. De plek met voorzieningen voor een groot gebied. Bereikbaarheid en een eigen gezicht zijn daarvoor essentieel! Zodra de parkeergarage in gebruik is genomen wordt de binnenstad autoluw. Het bebordingsplan voor zowel de autoluwe binnenstad als het parkeerverwijssysteem, is klaar. De borden worden geplaatst zodra de parkeergarage gebruikt kan worden."

Eerste werkzaamheden

Eind 2020 wordt al gewerkt aan flitsparkeerplaatsen op de kop van de Gasgracht en het vergroenen van de binnenring aan Grote Oever, Kleine Oever en hoek Brouwersstraat - Brouwersdwarsstraat. Begin 2021 start de herinrichting van de Groenmarkt en het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Kromme Elleboog.

Binnenstad groener en fraaier

Het groen zorgt voor een betere klimaatadaptatie. Versteende gebieden blijven koeler bij hogere temperaturen. De plantvakken worden aangelegd tussen de huidige parkeervakken. Bij hevige buien kan water gemakkelijker worden opgenomen door de ondergrond. Bestaande in- en uitritten worden vrijgehouden, zodat de bereikbaarheid optimaal blijft.

Aantrekkelijke wandelroutes

De routes voor voetgangers tussen het station, de jachthavens en de camperplaats aan het Westeinde en verschillende grote parkeerlocaties naar het winkelhart van de stad worden voorzien van aantrekkelijke signaalpijlen voor extra beleving, vindbaarheid en zichtbaarheid van het centrum. Het project Kromme Elleboog versterkt de identiteit van de binnenstad zo nog meer.

Overzicht van plannen

Voorjaar 2020 zijn alle plannen voor de omgeving van project Kromme Elleboog gepresenteerd. U vindt ze op meppel.nl/krommeelleboog