Start inspraak verkeers- & vervoersplan Meppel

Burgemeester & wethouders van Meppel leggen volgende week het concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) ter inzage. Alle Meppelers kunnen hun visie geven op verkeer en vervoer in de gemeente tot 2021. Uiteindelijk is het aan de Gemeenteraad om het plan definitief vast te stellen.

Van idee tot besluit

In 2016 konden Meppelers in verschillende bijeenkomsten een bijdrage leveren: Wat vinden we belangrijk als het gaat om verkeer? Deze input is gebruikt bij het opstellen van het concept GVVP. Burgemeester & wethouders starten nu, met het ter inzage leggen van het concept, de inspraakprocedure.

Tijdens een inloopavond op maandag 27 februari vanaf 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel, krijgt een ieder de gelegenheid om het gesprek over het plan aan te gaan.

Wethouder Roelof Pieter Koning: Belangrijk uitgangspunt van het concept plan is het verbeteren van de externe en interne bereikbaarheid van Meppel. Met accenten op fietsen en een goede bereikbaarheid van geconcentreerde parkeervoorzieningen, maar ook op het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Op korte termijn betekent dat laatste onder meer het aanpakken van situaties die als onveilig worden ervaren.

Plan met toekomst

In het GVVP is het integrale verkeers- en vervoersbeleid voor de periode tot 2021 beschreven. Reden voor het opstellen van een nieuw GVVP is dat verschillende ontwikkelingen leiden tot een veranderende mobiliteitsvraag. De bouw van Nieuwveense Landen is daarvan een voorbeeld. Deze en andere ontwikkelingen vragen om een actuele visie op de bereikbaarheid van Meppel, parkeren, verkeersveiligheid, verkeerseducatie, handhaving, duurzaamheid en de verschillende manieren van vervoer.

Download het concept GVVP (PDF, 6,1 MB)

Subnavigatie