Standpunt politieke partijen begroting 2020

Hoeveel geld gaat er in 2020 naar zorg, veiligheid, wonen en sport? En hoeveel geld komt er binnen? Hoe hoog worden de belastingen voor de inwoners? Wat zijn de plannen met betrekking tot de subsidies? Dat staat allemaal in de begroting 2020 van de gemeente. Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. En met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de plannen voor 2020 vast, inclusief het daarbij behorend budget. Maar wat vinden de 8 fracties van de gemeenteraad van de plannen zoals ze zijn opgenomen in de begroting? Dat kunt u hier lezen.

Begrotingspagina standpunt 8 fracties (PDF)

Iedereen welkom!

Wilt u de vergadering over de begroting bijwonen? U bent van harte welkom op donderdagavond 7 november om 19.30 uur in de raadszaal van het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel. U kunt de begroting lezen via meppel.nl/begroting2020

afbeelding begrotingspagina