Andere invulling voor stadsbus per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de stadsbus van Meppel een andere invulling. ‘De Mug’, zoals de bus vanaf dat moment gaat heten, rijdt minder vaste routes en wordt flexibeler ingezet. Ook zijn andere vormen van vervoer beschikbaar om reizigers naar hun bestemming te brengen. Op woensdag 17 en 24 november houdt de gemeente van 10.00-12.00 uur twee inloopbijeenkomsten in Wijkcentrum De Poele om reizigers hierover persoonlijk te informeren.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad besloot eind 2019 te stoppen met de stadsbus in de huidige vorm. De bus rijdt vaste routes en is vaak leeg. Het aantal gebruikers weegt hierdoor niet op tegen de relatief hoge kosten. Wel werd afgesproken dat er goede alternatieven beschikbaar moeten zijn, zodat iedere inwoner flexibel en waar mogelijk zelfstandig kan reizen. Deze alternatieven zijn uitgewerkt in een beleidsvisie mobiliteit (PDF) die in het voorjaar van 2021 werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Drie alternatieven

1. De Mug

Eén van de alternatieven voor de stadsbus is ‘De Mug’. Deze (taxi)bus rijdt langs de meest gebruikte haltes en tijdenstippen in de Oosterboer en Haveltermade, maar wordt de rest van de dag flexibel ingezet. Reizigers met een Wmo-indicatie kunnen op vertoon van hun mobiliteitspas in- en uitstappen bij een aantal vaste opstapplaatsen. Ook leerlingen die de stadsbus gebruiken om naar school te gaan, kunnen met ‘De Mug’ reizen. Mensen die geen mobiliteitspas hebben kunnen tegen betaling meerijden.

2. Aangepaste route buslijn 28

Daarnaast is in overleg het OV-bureau de route van buslijn 28 aangepast. De bus gaat een extra lus rijden in de Koedijkslanden: Station – Rembrandtlaan – Europalaan – Industrieweg – Zuiderlaan – Station om daarna door te rijden naar Dwingeloo. De bus doet in de wijk Koedijkslanden ook de huidige haltes van de stadsbus aan. De eerste rit komt om 6:30 uur door de wijk. In de spitsuren rijdt de bus elke 30 minuten, buiten de spits is dat één keer per uur. De laatste bus vertrekt om ca. 18:30 uur vanaf het station. Meer informatie over de dienstregeling is te vinden op www.qbuzz.nl/gd
Reizigers met een Wmo-mobiliteitspas die niet gebruik kunnen maken van ‘De Mug’ of buslijn 28 kunnen nog steeds een Wmo-taxi bestellen.

3. Hubtaxi

Inwoners die geen bushalte in de buurt hebben of reizen in de avond of in het weekend, kunnen tegen betaling gebruik maken van de hubtaxi. Deze taxi brengt reizigers van het (woon)adres naar het station in Meppel om daar over te stappen op de bus of de trein. Reserveren kan via 0800 – 82 94 225. Meer informatie over de tarieven is te vinden op www.hubtaxi.nl.

Bijeenkomsten en spreekuur

Om reizigers zo goed mogelijk te begeleiden bij deze verandering, organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten .Meer informatie over de informatiemomenten binnenkort in de stadsbus en deze website.Ook houdt de gemeente in de maand januari twee keer per week een telefonisch spreekuur. Op dinsdag en donderdag kunnen reizigers tussen 10 en 11 uur bellen met de gemeente via 14 0522 om eventuele vragen te stellen en ervaringen te delen.

Zelfstandig reizen

Ook het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer zijn onderdeel van de beleidsvisie mobiliteit. Het aanbod voor deze doelgroepen wordt in de loop van 2022 eveneens opnieuw ingericht. Uitgangspunt is net als bij de stadsbus om het vervoersaanbod beter aan te laten sluiten bij de reisbewegingen van inwoners én de zelfredzaamheid in het reizen te vergroten. Gebruikers van deze vervoersvormen worden hierover nog geïnformeerd.