Solide financiën geven Meppel fundament voor toekomst

Burgemeester & wethouders kondigen met de Perspectiefnota 2020-2023 acties aan om 'bruisend Meppel' financieel sterker te maken. Alleen zo blijft de toekomst van de voorzieningen in de gemeente gewaarborgd. Meppel blijft investeren in de kwaliteit van de stad. Van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen wordt een extra bijdrage gevraagd om de centrumfunctie in de regio structureel te waarborgen.

Wethouder Van der Haar: "Nu het economisch goed gaat, moeten we geld reserveren voor de toekomst. Onze reserves zijn te laag en onze schulden zijn te hoog. We vragen een extra bijdrage van iedereen. Zo krijgen we weer een stevig financieel fundament. Ook als het weer eens even minder gaat. Dat is nodig om voortdurend te kunnen investeren in onze voorzieningen en daarmee in de aantrekkelijkheid van onze stad en gemeente."

Andere overheid

Burgemeester Korteland: "Zo blijft Meppel dé bruisende stad met voorzieningen voor een regio van 100.000 inwoners. En vooral met ruimte voor nieuwe initiatieven van Meppelers. Zij weten wat past bij de stad en wat inwoners echt nodig hebben. Persoonlijk initiatief betekent bovendien vertrouwen in ieders eigen kracht."

Gezamenlijke kracht

Wethouder Ten Hulscher: "Zorg en welzijn vragen een grotere bijdrage van alle Meppelers. Landelijke budgetten zijn niet toereikend. We vragen extra ambitie van onze maatschappelijke instellingen. De gemeente is partner in de aanpak van problemen, maar kan niet alles alleen oplossen. Gelukkig kunnen we vertrouwen op de ervaring en de expertise van een groot aantal maatschappelijke partners."

Meppel doet er toe

Wethouder Koning: "De binnenstad aantrekkelijk houden, vraagt om continu investeren. Een gastvrije evenementstad blijven we alleen dankzij de activiteit en inzet van velen. Die mensen zijn de motor van onze economie, de basis van vernieuwing. Ondernemers uitdagen om samen Meppel nog beter te maken, als het niet te missen centrum van een groot gebied, blijft urgent voor ieder die hier woont en werkt."

Gedeelde toekomst

Wethouder Van der Haar: "We hebben de grootste ontvangers van subsidies inmiddels geïnformeerd over onze financiële uitgangspunten voor de komende vier jaar. Alleen met een extra inspanning kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van onze stad en voorzieningen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn meer dan ooit samen verantwoordelijk voor het behoud een mooi en aantrekkelijk Meppel."

Het college vraagt de raad de Perspectiefnota 2020 - 2023 en daarmee de uitgangspunten voor de begroting 2020 van de gemeente vast te stellen.

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel.

De documenten zijn te vinden op de website van de gemeenteraad.