Rotonde Nieuwe Nijeveenseweg geopend voor verkeer

Op vrijdag 6 oktober jl. heeft wethouder Roelof Pieter Koning de rotonde aan de Nieuwe Nijeveense weg officieel geopend. Dat deed hij door symbolisch een laatste keer met een wals een rondje op de nieuwe rotonde te rijden. De werkzaamheden zijn direct na de zomervakantie gestart en nu is de rotonde dus klaar voor gebruik.

Op de Nieuwe Nijeveenseweg werd ter hoogte van de wijk Nieuwveense Landen te hard gereden door weggebruikers. Daarnaast was Nijeveen op de fiets niet rechtstreeks bereikbaar vanuit de wijk. Om dit op te lossen zijn naast de aanleg van de rotonde nog een aantal verkeerskundige maatregelen getroffen.

Wethouder Roelof Pieter Koning: “Met de aanleg van de rotonde en de andere maatregelen vergroten we de verkeersveiligheid rond Nieuwveense Landen. De snelheid gaat omlaag en we creëren een veilige fietsoversteek. Beide zijn wensen vanuit de wijk.”

Diverse verkeersmaatregelen

Ter hoogte van de weg de Omslag –aan de noordkant van Nieuwveense Landen- is de rotonde en het vrij liggende fietspad aangelegd. Deze maatregelen werken snelheidsremmend. Hiermee is een veilige fietsverbinding én oversteekplaats gerealiseerd tussen Nieuwveense Landen en Nijeveen aan de noordkant van de Nijeveensebuurt. Ter hoogte van de Zeefdruk is een dubbele drempel gerealiseerd om ook bij deze aansluiting de snelheid te remmen. Op termijn zal de aansluiting verdwijnen. Deze blijft enkel open zolang dit nog nodig is ten behoeve van bouwverkeer. Hierdoor zijn er alternatieven qua ontsluiting voor het (bouw)verkeer.

Opheffen eenrichtingsverkeer en invoeren 30 km zone

In de wijk zelf volgen ook aanvullende maatregelen. Het betreft het opheffen van het eenrichtingsverkeer en de invoering van een algemene 30 km zone. Het opheffen van het eenrichtingsverkeer is gebeurd. De invoering van een algemene 30 km zone volgt zo spoedig mogelijk. Beide maatregelen zijn in lijn met de oorspronkelijke plannen voor de wijk. De maatregelen sluiten aan bij de wensen van de bewoners.

rotonde

 

Subnavigatie