Regionale bodemkwaliteitskaart & bodembeheerplan ter inzage

De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart, het bodembeheerplan en bijbehorende stukken liggen t/m dinsdag 19 mei - op afspraak - ter inzage in het Stadhuis.

De bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer zijn in Drents verband geactualiseerd. De nieuwe kaart en nota vervangen die uit 2013. De bodemkwaliteitskaart is het toetsingskader voor het verplaatsen van 'onverdachte' partijen grond.

Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk een inspraakreactie over de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart naar voren brengen bij het Burgemeester & wethouders, Postbus 501 7940 AM Meppel.

In de reactie moet worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerp de reactie betrekking heeft.

Download de nota bodembeheer (PDF)