Regeling voor versnelling verwijdering asbestdaken

Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de uitvoeringsregeling vastgesteld.

De regeling is een subsidie in de vorm van een lening met lage rente. Particulieren, MKB- en agrarische bedrijven, verenigingen en stichtingen die eigenaar zijn van een asbestdak, kunnen vanaf 15 november een beroep doen op deze regeling voor het saneren en vervangen van het dak.

Meer informatie over de regeling en hoe u subsidie kunt aanvragen leest u op www.snn.eu/asbestregeling-drenthe

Subnavigatie