Re-integratie, werkt!

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad een nieuw beleidsstuk voor re-integratie voor te leggen.

De gemeente heeft een wettelijke taak om inwoners die geen inkomen hebben, te begeleiden naar werk.

Wethouder Koning: Omdat blijkt dat we op de goede weg zitten met het huidige beleid, haken we met dit nieuwe beleid aan op we al doen. Een van de nieuwe accenten is dat iedereen een plan moet hebben en naar school gaat of op een andere manier en tegenprestatie levert voor zijn of haar bijstandsuitkering.

Ontwikkelingen

De belangrijkste wijzigingen gaan over de samenwerking met commerciële partijen, het versterken van een integrale aanpak en mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente wil gaan werken met cliëntprofielen, waarbij wordt gekeken hoeveel ondersteuning iemand die naar de gemeente komt met een hulpvraag, nodig heeft. Hierdoor wordt het gemakkelijker om vragen die gaan over meerdere onderwerpen (waardoor de participatiewet, Wmo en misschien zelfs de jeugdwet bij elkaar komen), gezamenlijk op te pakken en een maatwerkoplossing te bieden.

Wethouder Koning: Met dit nieuwe beleid willen we ook de kennis en kunde van commerciële partijen benutten. Daarnaast kijken we voornamelijk naar wat iemand kan in plaats van wat iemand niet kan.

Weg naar werk

In de weg naar werk, onderscheidt de gemeente zeven pijlers. Deze gaan over het voorkomen (dat iemand in de bijstand terecht komt), definiëren (bepalen wat iemand kan/naartoe kan groeien), leren (zowel kennis als vaardigheden), participeren (meedoen, op welke manier dan ook), ondersteunen (daar waar extra begeleiding nodig is), schakelen (tussen verschillende partijen die een rol spelen bij het re-integratieproces) en meten (of wat gebeurt, ook bijdraagt aan wat de gemeente wil bereiken). Dat betekent dat wordt ingezet op drie onderdelen: het proces aan de voorkant, de re-integratie zelf en het door ontwikkelen van de organisatie erachter. Doordat er steeds meer mensen in de Participatiewet komen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, willen we extra aandacht besteden aan het ondersteunen van deze mensen.

Kort en krachtig

Het hele beleidsstuk wordt samengevat in een schema van één a4tje. Daarop staan de zeven pijlers waarop de gemeente gaat inzetten, de visie per pijler, bijbehorende (SMARTe) doelstelling, de instrumenten die worden ingezet om deze te behalen en wat de gemeente ervoor over heeft om dat te bereiken.

Wethouder Koning: Door het gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal wordt het steeds moeilijker om mensen aan werk te helpen. Een van de nieuwe accenten is dat we ook stevig inzetten op taalbeheersing.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in april besluiten over het nieuwe re-integratiebeleid.

Download het schema re-integratiebeleid 2017-2021 (PDF)