Raadsinformatie met app WaarOverheid nu nog makkelijker vindbaar!

Meppel doet mee met het project Open Raadsinformatie. Met ruim honderd andere gemeenten stelt Meppel raadsinformatie beschikbaar als open data.

logo waaroverheid appGriffier van de gemeenteraad Gert-Jan Fokkema: "Je kunt met de app WaarOverheid nu zelfs op wijkniveau alle documenten van de gemeenteraad zien. Besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk. Deze informatie is voor iedereen direct beschikbaar!"

De raadsinformatie was al openbaar, maar uitsluitend per gemeente beschikbaar en vaak niet eenvoudig te vinden of te hergebruiken. Nu zijn alle documenten van 102 gemeenten beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Zo kunnen ook app-bouwers, websites, media en anderen de informatie snel en makkelijk gebruiken en publiceren.

Alles over de app WaarOverheid vind je op waaroverheid.nl