Proeftuin met buurtgezinnen blijkt succesvol en krijgt een vervolg in Meppel

De gemeente Meppel gaat door met de inzet van buurtgezinnen. Gezinnen die het moeilijk hebben, worden gekoppeld aan een steungezin voor informele en laagdrempelige ondersteuning. Na een proefperiode van twee jaar blijkt de aanpak zeer succesvol. Burgemeester en wethouders stellen daarom jaarlijks €58.000 euro beschikbaar om de inzet van buurtgezinnen te continueren.

Laagdrempelige ondersteuning

“Ieder gezin kan wel eens wat hulp gebruiken, omdat het thuis even niet lekker loopt”, vertelt wethouder Jeannet Bos. “Die hulp hoeft niet meteen intensief of langdurig te zijn. Soms maakt informele en laagdrempelige ondersteuning al een groot verschil. Dat is wat buurtgezinnen doet en die aanpak is van onschatbare waarde. Het kan soms intensieve zorg of zelfs uithuisplaatsingen voorkomen. Daarmee draagt het eraan bij dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Iets doen voor de ander

De proeftuin met buurtgezinnen begon op 1 september 2020, nadat de gemeenteraad hierover een motie had aangenomen. In het eerste jaar werden tien steun- en vraaggezinnen aan elkaar gekoppeld. In het tweede jaar kwamen daar nog vijftien koppelingen bij. Maar liefst 71 steungezinnen meldden zich tijdens de proefperiode aan omdat ze zich in willen zetten voor een ander gezin.

Wethouder Bos: “Dat zijn mooie cijfers. De bereidheid om iets voor de ander te doen, is prachtig. En het helpt gezinnen die het moeilijk hebben verder. Daarmee voorziet Buurtgezinnen in een behoefte, zowel aan de vraagkant als voor de mensen die graag iets voor een ander willen betekenen. Daarom gaan we ermee door. Ook omdat we verwachten dat het aantal overbelaste gezinnen de komende tijd verder zal toenemen.”

Werkwijze buurtgezinnen

Buurtgezinnen is een aanpak voor gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar die steun nodig hebben, maar onvoldoende op hun eigen netwerk kunnen terugvallen. Gezinnen kunnen er terecht om een hulpvraag te stellen of juist om hulp aan te bieden als steungezin. Ondersteuningsvragen kunnen gaan over opvoeding, praktische vragen over bijvoorbeeld financiën en over het tijdelijk ontlasten van ouders. Een coördinator van Buurtgezinnen koppelt vraag en aanbod aan elkaar.
Gezinnen die hulp willen vragen of zich aan willen melden als steungezin kunnen daarvoor terecht op de website www.buurtgezinnen.nl