Prettig wonen in Zuidwest Drenthe voor iedereen. Geef uw mening!

De druk op de woningmarkt is de afgelopen jaren toegenomen. De gemeenten en corporaties in de regio Zuidwest- en Midden-Drenthe hebben uw hulp nodig om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van woningzoekenden en inwoners. Het doel: goed woonbeleid dat van Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden nog betere woongemeenten maakt. Helpt u mee?

Het wonen staat hoog op de agenda van gemeenten en corporaties in de regio. Zij willen graag goed zicht op de woonvoorkeuren, het zoekgedrag en eventuele belemmeringen bij het realiseren van verhuiswensen.
Met cijfers kunnen veel van de ontwikkelingen, vragen en problemen op het gebied van wonen in kaart worden gebracht. Alleen vertellen cijfers niet het hele verhaal. De gemeenten en corporaties in de regio willen graag weten hoe u tegen de woningmarkt aankijkt. Met uw inbreng kan het hele verhaal in beeld worden gebracht. Niet alleen de cijfers maar ook de mensen achter de cijfers.

Geef uw mening

Wat vindt u belangrijk als het gaat over het wonen in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden? Dat willen we graag van u horen. Tot en met 20 juni kunt u uw mening geven en een bijdrage leveren aan het woonbeleid in de regio. U kunt via www.companen.nl/onderzoek/ZWM-Drenthe meedoen aan een korte online peiling rond diverse woningmarktvraagstukken.