Pleeggezinnen onmisbaar voor samenleving Meppel

Afgelopen week was de Week van de Pleegzorg. Deze week werd er landelijk extra aandacht gevestigd op het belang van pleeggezinnen.

De Drentse pleegzorgorganisaties Leger des Heils, William Schrikker Stichting en Yorneo zetten pleeggezinnen extra in het zonnetje door samen met gemeenten koffiebijeenkomsten te organiseren om de waardering van pleeggezinnen te onderstrepen.

Zoveel mogelijk gewoon leven

Maandag 4 november bedankte wethouder Henk ten Hulscher in Wijkcentrum De KoeBerg Meppeler pleeggezinnen:
"Onze samenleving is bijzonder dankbaar voor de inzet van deze gezinnen. We bewonderen de moed van ouders én kinderen om een plek te geven aan kinderen die nog meer dan anderen warmte en een thuis nodig hebben. Ik hoop dat dit prachtige voorbeeld navolging krijgt, want de vraag naar pleegzorg blijft groot.
Pleegouder worden is niet niks. Maar we moeten ook niet te bang zijn. Je hoeft het niet alleen te doen. Instellingen en de gemeente ondersteunen pleeggezinnen om kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen veiligheid, warmte en structuur te geven. Ieder kind en elk gezin is uniek. Elke situatie vraagt een eigen aanpak. Toekomstperspectief begint met herstel van het gewone leven van een pleegkind."

Ruimte in je huis en hart?

Dinsdag 1 oktober werd in stadhuis al een informatiebijeenkomst over pleegzorg en pleegouderschap gehouden. Pleegzorgorganisaties Leger des Heils, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo zoeken nog steeds pleeggezinnen voor kwetsbare kinderen. Heb je ruimte in je huis en hart? Vraag een informatiepakket aan of meld je aan.

Informatie pleegzorgdrenthe.nl