Partij PMD-afval afgekeurd

Als er materiaal bij het PMD-afval zit dat er niet in thuishoort, kan een hele vracht worden afgekeurd. Dat was helaas afgelopen week het geval. Een volledige vrachtwagen vol PMD-materiaal van de gemeente Meppel is afgekeurd, omdat er medisch afval in aangetroffen werd. Dat is voor de afvalverwerker reden om de hele partij af te keuren.

Duizend kilo recyclebaar PMD-materiaal levert de gemeente gemiddeld zo’n € 650 op. Hiervan worden alle kosten betaald en dan blijft er een kleine opbrengst over. Bij afkeur van een partij mist de gemeente de inkomsten en moeten er extra kosten gemaakt worden. Het moet dan als restafval verbrand worden.

Wat hoort bij PMD?

Leeg verpakkingsmateriaal mag in de PMD container: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons vallen hier onder. Het betreft dus verpakkingsmateriaal van producten die je over het algemeen in de supermarkt koopt. Medisch afval, zeilen, piepschuim en hard plastic mogen niet bij PMD: dit
zijn allemaal materialen die bij het restafval horen.

Bijzonder medisch afval

Het kan natuurlijk voorkomen dat u of iemand waar u voor zorgt, tijdelijk of langdurig bijzonder afval heeft. Neem dan gerust contact op met de reiniging via postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522. Zo kunnen medewerkers u advies geven en samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Van afval naar grondstoffen

Als we ons afval goed scheiden kunnen we het hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Twijfelt u of iets wel of niet bij het PMD hoort? Kijk dan op meppel.nl/ afval of in de scheidingswijzer van de afvalapp.