Op korte termijn onderwijs in Nieuwveense Landen

Het college stelt de raad voor een basisschool te realiseren in Nieuwveense Landen. Er wordt dan een tijdelijk schoolgebouw geplaatst, zodat de eerste kinderen bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 in hun eigen wijk naar school kunnen.

Dit geeft tijd en ruimte om samen met de schoolbesturen PCBO Meppel en Promes een plan te maken voor een definitief Kindcentrum (met twee basisscholen, een gymzaal en kinderopvang). Voor gym wordt de combinatie met binnensport in Nijeveen onderzocht. Voorgesteld wordt €825.000 in de begroting 2019 op te nemen voor de tijdelijke voorziening.

Wat vooraf ging

Afgelopen periode is onderzoek uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden voor basisonderwijs in de Nieuwveense Landen. Dit onderzoek is opgestart naar aanleiding van de behandeling van de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs in de gemeenteraad. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de omvang van de wijk groot genoeg is voor eigen basisonderwijs in de wijk en dat hier dan snel mee gestart moet worden. De Meppeler schoolbesturen Promes en PCBO Meppel hebben aangegeven graag met een school in de nieuwe wijk te willen starten.

Ontmoetingsplek

Wethouder Jaap van der Haar: “Scholen zijn een belangrijke ontmoetingsplek in een wijk. Zeker in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen zien wij deze waarde. Dit maakt Nieuwveense Landen een nog aantrekkelijkere wijk om in te wonen. Ouders kunnen dan kiezen voor onderwijs in eigen wijk.

Leerlingenprognose

Onderwijs en kinderopvang in de eigen wijk zijn belangrijke voorzieningen die goed passen bij een wijk als Nieuwveense Landen. De wijk groeit tot 2040 door tot ongeveer 2.000 woningen. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 verwacht de gemeente ongeveer 150 kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de wijk. Naar verwachting kiezen ruim 80 leerlingen voor onderwijs in Nieuwveense Landen. De belangstelling voor de scholen in deze wijk zal doorgroeien tot ongeveer 350 kinderen in 2028.

Planning

Het aangevraagde krediet voor een tijdelijke onderwijsvoorziening moet worden opgenomen in de begroting 2019. De gemeenteraad neemt hierover in november het uiteindelijke besluit. De voorbereiding van de realisatie zal al wel starten (locatiebepaling, ruimtelijke procedures, overleg met schoolbesturen en aanbestedingsprocedure).