Ook woningen in het duurdere segment nu in de lift in de gemeente Meppel

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft vandaag de woningmarktcijfers van het derde kwartaal 2017 gepresenteerd en daaruit blijkt dat woningprijzen in de stad ‘door het dak gaan’.

In het deze week verschenen regeerakkoord staat “nu de economie weer aantrekt, de vraag naar woningen weer enorm is toegenomen”. De kwartaalcijfers van Meppel onderschrijven dit beeld ieder kwartaal opnieuw. Vooral in het duurdere segment stijgen de prijzen nu, wordt de verkooptijd gehalveerd en daalt het verschil in vraag- en transactieprijs.

Wethouder Koning: “In Meppel gaan voor een gezonde woningmarkt, waarbij we naast de bestaande bouw en huurwoningen, ook inzetten op nieuwbouw onder andere in het duurdere segment. Binnenkort starten we met de verkoop van 31 vrije kavels in de nieuwe fase Broeklanden van Nieuwveense Landen. Op de Woonbeurs die we daar op 11 november organiseren, vertellen we belangstellenden meer over de mogelijkheden.”

Makelaar Jan Weide is kort en krachtig over de cijfers van het derde kwartaal 2017: "Er moet sneller meer nieuwbouw (voor starters) komen!”

Woningtypes

Tussenwoningen

Ten opzichte van het tweede kwartaal zijn er iets minder tussenwoningen in de gemeente Meppel verkocht en is de verkoopprijs licht gedaald. De gemiddelde verkooptijd is nagenoeg gelijk gebleven.

Hoekwoningen

Er zijn meer hoekwoningen verkocht ten opzichte van het vorige kwartaal. De transactieprijs per woning is licht gedaald. De verkooptijd is weer gedaald en nu op het laagste niveau van de afgelopen 4 jaar.

Twee onder-een-kapwoningen

Er zijn vergeleken met het tweede kwartaal meer twee-onder-een-kapwoningen verkocht. De verkoopprijs is licht gedaald. De verkooptijd per woning is gedaald.

Vrijstaande woningen

Er zijn ten opzichte van het vorige kwartaal meer vrijstaande woningen verkocht. De verkoopprijs is gemiddeld met €40.000,-- gestegen. De verkooptijd is gehalveerd.

Appartementen

De verkoop van appartementen in de gemeente Meppel is in het derde kwartaal van 2017 weer gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De verkoopprijs is net als de verkooptijd gedaald.

Subnavigatie