Onderzoek maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten onderzoeken jaarlijks voor de Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo - de ervaring van cliënten.

Hoe vinden cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen? Welk effect hebben deze voorzieningen op hun zelfredzaamheid?

In Meppel wordt het onderzoek uitgevoerd door KWIZ. Cliënten die in 2019 een maatwerkvoorziening kregen, ontvangen een brief met een vragenlijst. De vragenlijst kan ook worden ingevuld op kwiz.datacoll.nl/meppelwmo
 
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de gemeentelijke monitor sociaal domein. U vindt de uitkomsten op waarstaatjegemeente.nl