Ondersteuning Meppel Event Desk succesvol

Voor de gemeente Meppel zijn evenementen ‘het’ ultieme visitekaartje. Het college wil evenementen stimuleren om zich door te blijven ontwikkelen. Het college gaat inzetten op de kwaliteit van evenementen, door de ondersteuning te organiseren. Meppel Event Desk begeleidt en stimuleert deze doorontwikkeling en professionaliseringsslag. Zij ontvangen voor de jaren 2019 en 2020 een subsidie.

Wat willen we bereiken?

Meppel werkt via de zogenaamde ‘warenhuisgedachte’. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente werken samen in het Bureau Binnenstad om het centrum door te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om de Meppeler binnenstad toekomstbestendig te maken en meer bezoek en omzet te genereren. Samen met stichting Meppel Event Desk wordt het gesprek gevoerd over de toekomst van de gehele gemeente Meppel als evenementengemeente.

Wethouder Roelof Pieter Koning: “Evenementen geven gelegenheid tot ontmoeting, beweging en beleving. Ze trekken bezoekers en zetten de gemeente op de kaart. Naast de zorg die de gemeente en Meppel Event Desk hebben over de toekomstbestendigheid van evenementen, zien ook andere partijen dat het ernst is en er iets moet gebeuren. De betrokkenheid van (horeca)ondernemers, vrijwilligers en besturen van evenementen heeft al geresulteerd in een samenwerking tussen verschillende evenementenorganisaties. Horecaondernemers praten en betalen in openheid mee en naast de bijdragen van gemeente, Meppeler Handels Vereniging, Ondernemersfonds en sponsoren, komt extra budget vrij voor evenementen via de Bedrijven Investering Zone. Door de financiële ondersteuning van Meppel Event Desk maken we een volgende stap in de professionele doorontwikkeling van evenementen.”

Voor wie?

Stichting Meppel Event Desk is in 2016 opgericht en is hét aanspreekpunt voor organisatoren van publieksevenementen in de gemeente Meppel. Meppel Event Desk heeft ruime ervaring in huis op het gebied van organiseren van publieksevenementen. Meppel Event Desk ondersteunt organisatoren (vrijwillig) bij het vergunning traject, de inkoop van faciliteiten en de daarbij behorende financiële stroming en productionele uitvoering. Ze bemiddelen daarnaast tussen organisatoren van evenementen onderling en tussen organisatoren en gemeente/hulpdiensten.

Voorzitter Gino Spijkerman: “Evenementen in Meppel worden vrijwel uitsluitend door vrijwilligers georganiseerd. Zij hebben vaak moeite met het voldoen aan de eisen die worden gesteld, als het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen en het garanderen van de veiligheid. Zij ontkomen niet meer aan het inhuren van professionals, wat ten koste gaat van het totale budget. Het wordt ook steeds lastiger om vernieuwing aan te brengen. Onder begeleiding van Meppel Event Desk is een eerste aanzet gedaan tot de verbetering van het evenement Donderdag Meppel Dagen. We zien de subsidie als een waardering en zijn blij dat we weer stappen kunnen maken.”

Om wat voor bedragen gaat het?

In de programmabegroting van 2019 én 2020 is voor het organiseren van de ondersteuning van evenementen in de gemeente Meppel een bedrag van €75.000 beschikbaar. Deze bedragen worden als subsidie verleend aan stichting Meppel Event Desk om de doorontwikkeling en professionaliseringsslag van evenementen in de gemeente Meppel te kunnen begeleiden en stimuleren.

De gemeente ziet het verlenen van deze subsidies aan de stichting als een eerste aanzet tot invulling aan datgene wat zij belangrijk vindt: het zijn van een gemeente met kwantitatief en kwalitatief goede evenementen, die toekomstbestendig zijn.