Onafhankelijk onderzoek naar situatie MeppelEnergie; levering van warmte gegarandeerd

Wethouder Jaap van der Haar heeft donderdag 25 maart de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële situatie van MeppelEnergie. De energieleverancier, waarvan de gemeente Meppel aandeelhouder is, verkeert in financieel zwaar weer. Warmtelevering aan de aangesloten huishoudens is gegarandeerd, zo verzekert de wethouder.

MeppelEnergie levert sinds 2017 warmte aan ongeveer vierhonderd huishoudens in de wijk Nieuwveense Landen. De verwachting was dat er, na een startperiode met een klein financieel verlies, sprake zou zijn van een gezonde financiële situatie.

Van der Haar: “Deze verwachting komt helaas niet uit. De gemeente Meppel is samen met aandeelhouder RENDO en de leverancier van warmte, Croonwolter & Dros, in gesprek om een faillissement te voorkomen. Of dat gaat lukken wordt de komende maanden duidelijk. Warmtelevering is én blijft gegarandeerd. Dat is bij wet geregeld.”

Twijfels over rechtmatigheid

“In onze zoektocht naar financiële oplossingen zijn twijfels ontstaan over de rechtmatigheid van de uitvoering van besluiten en steunmaatregelen in het verleden”, zo verklaarde de wethouder donderdagavond. Daarom heeft het College van B&W opdracht gegeven om een onafhankelijk extern bureau onderzoek te laten doen. “Door dit onderzoek uit te laten voeren wil het college deze twijfels wegnemen. Na het onderzoek kunnen we verder werken aan een toekomstbestendige oplossing voor de financiële situatie”, aldus Van der Haar.

Onafhankelijk onderzoek

Doel van het onderzoek is om helder te krijgen of en in welke mate er in het verleden sprake is geweest van onrechtmatig handelen. Ook moet het onderzoek handreikingen geven hoe te handelen in de huidige en toekomstige situatie. Zodra de uitkomsten van het onderzoek er zijn, zal het college de raad hierover verslag doen.