Omvorming HBS en Zuiderschool Meppel in hoogwaardig wooncomplex stap dichterbij

Burgemeester en wethouders gaan op hoofdlijnen akkoord met een plan van Schavast voor een wooncomplex tussen de Prinses Marijkestraat en het Zuideinde. De voormalige HBS wordt omgevormd tot appartementen, de voormalige Zuiderschool deels getransformeerd tot stadswoningen en op het omliggende terrein worden diverse woningen gebouwd. De gemeente vraagt Schavast bij uitwerking van het plan aandacht te besteden aan onderdelen als vormgeving en mate van detaillering van panden en inrichting van de openbare ruimte.

Schavast spreekt op korte termijn met omwonenden en direct belanghebbenden over het plan. Na uitwerking van het plan vraagt Schavast de gemeente om de procedures te starten.

Wethouder Roelof Pieter Koning is blij met het nieuwe plan: "We hebben samen met de ontwikkelaar de voorbereidingen weer opgepakt na de aanwijzing tot monument. Ik ben blij met deze stap vooruit zodat wonen op deze unieke plek, dichtbij het hart van de stad en veel voorzieningen, werkelijkheid kan worden. Ik ben er van overtuigd dat hier, met oog voor het verleden, een mooi stukje Meppel kan ontstaan."

Bespreken en uitwerken

Directeur Herman Dolstra van Schavast kijkt er naar uit om het plan met mensen in de omgeving te bespreken: "We zijn blij dat we nu met omwonenden en belanghebbenden in gesprek kunnen en de plannen kunnen laten zien. Na deze consultatie kunnen we het plan uitwerken en definitief maken. De huidige tekeningen en impressies laten de hoofdlijnen en opbouw van het plan zien, maar materiaalkeuze en detaillering zijn nog niet definitief. Zodra de plannen definitief zijn, hoop ik zo snel mogelijk met de verkoop te starten."

Hoogwaardig wooncomplex

In de HBS komen veertien luxe loftappartementen. De aanbouw van de HBS uit 1959 maakt plaats voor vijf stadswoningen. In de voorste vleugel van de Zuiderschool komen vier stadswoningen, waarbij het trappenhuis de basis vormt voor een van de meest bijzondere woningen in Meppel. Op het binnenterrein staan straks zestien hofwoningen in en rond de monumentale gymzaal. Aan het Zuideinde is plaats voor één vrijstaande woning.

Sterker stadsbeeld

Met het behoud van de voorste vleugel van de Zuiderschool en de vervanging van de aanbouw van de HBS door stadswoningen wordt het toekomstig beeld van de Prinses Marijkestraat versterkt. Door de bouw van woningen rond de voormalige gymzaal ontstaat een 'hofje' dat de uitstraling van dit monument ten goede komt. Schavast zal na de gesprekken met de omgeving een definitief plan uitwerken en een voorontwerp bestemmingsplan voorbereiden. Het bestemmingsplan zal uiteindelijk voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Download alle impressies (PDF)