Omgekeerde vlaggen gemeentelijke eigendommen

Actuele informatie over het verwijderen van omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen.

Update 9 augustus 2022

Het overleg met de lokale organisator heeft plaatsgevonden. Tijdens dit constructieve overleg is afgesproken dat de omkeerde vlaggen van gemeentelijke eigendommen vóór 15 augustus 2022 verwijderd zijn, die de lokale organisator heeft opgehangen. Het gaat om de vlaggen die hangen aan gemeentelijke eigendommen in Nijeveen.

15 augustus

Elk jaar op 15 augustus staan wij stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en herdenken we alle slachtoffers van de Japanse bezetting van de voormalige kolonie Nederlands-Indië. De gemeente en de organisator zijn het erover eens dat het gebruik van een omgekeerde Nederlandse driekleur onverenigbaar is met deze herdenking. De lokale organisator haalt de vlaggen vóór 15 augustus weg uit respect voor deze herdenking, maar geeft aan dat de aanleiding voor demonstratie onverminderd groot is.

De lokale organisator zegt hierover: “De Nederlandse vlag op de kop hangen is al eeuwenlang een uiting van nood en protest. In ons land is wat ons betreft, de grens van het redelijke duidelijk overschreden Na de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschadeslachtoffers zijn wij als boeren blijkbaar de derde kleine groep die in korte tijd door de overheid onder valse voorwendselen zwaar worden gedupeerd. De omgekeerde vlag vinden wij dan ook een gepaste manier van protest. Als boeren hebben wij veel respect voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die er in en na de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Het platteland was in de Tweede Wereldoorlog nauw betrokken bij onderduikers, verzet en mensen opvangen in de hongerwinter. Respect voor alle oorlogsslachtoffers zit bij ons ook diep.”

Vervolg

Met de betreffende organisator is afgesproken dat een vorm van demonstratie ná de herdenking mogelijk is. Er is afgesproken dat er omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen mogen hangen vanaf donderdag 18 augustus in Nijeveen. Deze vlaggen mogen minimaal zes weken blijven hangen. Deze afspraak is gemaakt binnen het kader van de Wom (Wet openbare manifestaties).

Overige vlaggen en linten met omgekeerde Nederlandse driekleur

De overige vlaggen en linten aan gemeentelijke eigendommen verwijdert de gemeente voor de genoemde datum. Bent u organisator en/of eigenaar van deze omgekeerde vlaggen en/of linten in de gemeente Meppel? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.

Update 2 augustus 2022 16.30 uur

Inmiddels heeft een organisator zich bij de gemeente gemeld. Deze week vindt een gesprek plaats met deze organisator en de burgemeester.

Startbericht 2 augustus 2022 14.00 uur

Omgekeerde vlaggen gemeentelijke eigendommen

De gemeente Meppel is omkeerde vlaggen en linten van gemeentelijke eigendommen aan het verwijderen. De vlaggen en linten worden weggehaald omdat we steeds meer signalen ontvangen dat inwoners van de gemeente Meppel er aanstoot aan geven.

De gemeente Meppel heeft alle begrip voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet en neemt met het verwijderen van de vlaggen en linten niet het recht op demonstratie af. Ook is de gemeente Meppel niet van standpunt gewijzigd.

We brengen door het verwijderen van de driekleur de neutraliteit van onze eigendommen terug. Want, iedereen moet veilig en prettig in Meppel kunnen wonen, werken en verblijven. Dat is voor iedereen even belangrijk. Het protest kan én mag gevoerd worden, maar gemeentelijke eigendommen zijn hier niet voor bedoeld. Vlaggen op particuliere terreinen of panden laten we vanzelfsprekend hangen.

Bent u organisator van het georganiseerde protest in de gemeente Meppel? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.

Standpunt gemeente Meppel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Meppel een standpunt ingenomen over de stikstofplannen van het kabinet door unaniem een motie aan te nemen. Deze motie heeft er voor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders brieven heeft gestuurd naar onder andere Gedeputeerde Staten, leden van de Tweede Kamer, de minister van Natuur en Stikstof het Ministerie van LNV. In deze brieven brengt het college de grote zorgen over die leven bij de gemeenteraad van Meppel over het welbevinden van haar inwoners werkzaam in de agrarische sector en wordt er meer aandacht gevraagd voor de samenhang tussen beleid en gevoel, met het doel om perspectief te bieden en tot gedragen oplossingen te komen voor dit vraagstuk.