Nieuwjaarstoespraak burgemeester Korteland 3 januari 2019

Sterke Steden

Geachte dames en heren,

Mede namens de gemeenteraad en het college van de gemeente Meppel, heet ik u van harte welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst in onze mooie schouwburg Ogterop.

Fijn om te zien dat u met zovelen bent gekomen. De nieuwjaarsbijeenkomst is terug van weggeweest. De laatste keer dat de gemeente een nieuwjaarsbijeenkomst organiseerde was in 2014. Er vinden het hele jaar door ontmoetingen plaats tussen inwoners en bestuur. Zo was er in september de gemeentelijke open dag in samenwerking met de brandweer en in november een ondernemersgala nieuwe stijl met ondernemer van het jaar: SEM Productions. Beide evenementen waren zeer succesvol en misschien blijkt daaruit ook wel de behoefte.

De behoefte om de nieuwjaarsreceptie nieuw leven in te blazen. Omdat ik het belangrijk vind dat we elkaar op deze manier minstens één keer per jaar kunnen ontmoeten. Om elkaar de hand te schudden, een gelukkig nieuwjaar te wensen, om te netwerken, om elkaar beter te leren kennen: bedrijven, instellingen én inwoners. Uiteraard weet ik dat Meppel een stad is waar mensen elkaar goed kennen door de goed georganiseerde evenementen, de vele verenigingen en de enthousiaste wijkplatformen. Maar op een dag als vandaag, na Kerst en Oud & Nieuw in een wereld waarin saamhorigheid niet meer vanzelfsprekend is, is het goed om onder het genot van een hapje en een drankje die eensgezindheid te bekrachtigen en te versterken. Terug te kijken, maar vooral ook vooruit te blikken en te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ga straks met elkaar in gesprek en leer elkaar nog beter kennen. Uiteraard kunt u mij ook aanspreken en de raadsleden en de wethouders. Maar ga vooral het gesprek met elkaar aan.

Zoals gezegd, tijdens een nieuwjaarsreceptie is het altijd goed om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. En dat wil ik hierbij ook graag doen.

Een terugblik op 2018

We hebben een jaar achter de rug met vele gezichten, mooi en minder mooi. Zo presenteerde Isala begin dit jaar haar nieuwbouwplannen, prachtig ingebed in het Reestdal (mooi) en ontstonden de eerste ergernissen over afvalverwerker Talen (minder mooi). En herinnert u zich nog dat we een aantal keren hebben kunnen schaatsen vorig jaar? Februari was de start van de verkiezingscampagnes en de verkiezingen zelf waren in maart. Een maand later was de nieuwe coalitie gevormd. April zag een nieuw coalitieakkoord, een nieuw college en 11 Koninklijke Onderscheidingen. Dat lijkt veel, maar ik vind dat terecht voor een gemeente met zoveel vrijwilligers en Meppelers die zich met hart en ziel inzetten voor de maatschappij. Ook waren de werkzaamheden in de Keyserstroom in volle gang. In mei kwam er een doorbraak over de afronding van Het Vledder, werden de nieuwe wethouders geïnstalleerd, herdachten we de oorlogsslachtoffers en vierden we de bevrijding. Ook goed om te vermelden dat onze innovatieve manier van schuldenaanpak zijn beslag heeft gekregen. Door samen te werken met diverse partners heeft dit zijn vruchten afgeworpen. In juni bracht minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan De Koeberg en was hij onder de indruk van zorg dichtbij mensen in de wijk.

En toen startte de zomer… en die zullen we niet snel vergeten! Het was warm, het was heet, het was tropisch en het duurde lang. Met alle problemen van dien. Ik krijg het al weer warm als ik er aan terugdenk. Maar laten we ook niet de voordelen vergeten, want die waren er zeker. Al was het maar het feit dat je niet 1.200 kilometer hoefde te rijden voor de Franse taferelen van gele graslanden en gezellig volle campings. In de zomer draaiden ook onze succesvolle evenementen weer op volle toeren met alle vrijwilligers en organisatoren. Dat blijft prachtig om te zien, dat maakt me ieder jaar weer trots op Meppel. Aan het einde van de zomer gebeurde er ook genoeg in Meppel. Zelf was ik bijvoorbeeld aanwezig bij de ‘Samenloop voor Hoop’ in het Wilhelminapark. Wat een geweldig voorbeeld hoe wij hier in Meppel saamhorigheid een gezicht geven en wat was de opbrengst voor kankeronderzoek hoog. In september kregen we bezoek van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en hebben we gesproken over het belang van de verbreding van de Kornwerderzandsluizen voor de Haven en werkgelegenheid van Meppel.

In het begin van mijn toespraak heb ik het al genoemd, maar hierbij wil ik nogmaals benoemen dat ik trots ben op de organisatie van onze open dag, samen met de brandweer en de hulpdiensten. Maar ik vind het ook geweldig dat zoveel Meppelers zijn komen kijken en oprecht geïnteresseerd waren in onze werkzaamheden. In oktober was er een succesvol Puppet International Festival. Een fantastisch cultureel evenement, met dit jaar meer dan 250 voorstellingen van 45 internationale gezelschappen. Ook konden we melden dat de gemeente een nieuwe gemeentesecretaris had gevonden. Inmiddels is hij gestart met zijn werkzaamheden voor Meppel. Zoals u hebt gemerkt is Sander Kastelein vandaag ook aanwezig voor u en u kunt straks alles aan hem vragen. In november werden we opgeschrikt door de brand bij afvalverwerker Talen. We vierden het vernieuwde Ondernemersgala en kwamen we landelijk in het nieuws door een snelle actie van een aantal Meppeler ondernemers. De letters IAMEPPEL in de gracht staat inmiddels via menig selfie op social media. In december werd duidelijk dat er tijdelijke school komt in Nieuwveense Landen en haalden we nogmaals op een positieve manier landelijk nieuws dankzij Kerst met de Zandtovenaar. Duizenden Meppelers waren aanwezig bij de opnames op het Kerkplein en ruim 800.000 kijkers hebben de televisie uitzendingen bekeken. Ook was het goed om te zien dat de eigenaren van het terrein waar Talen zijn afval had liggen, zijn gestart met het opruimen daarvan. Op afvalgebied nog meer goed nieuws. We gaan vaker PMD afval inzamelen. Hierdoor kunnen we nog beter grondstoffen gescheiden inzamelen en ontstaat er minder restafval.

En we hebben weer een bioscoop! Dat zijn toch mooie dingen om te melden. Tenslotte werd eind december de politicus van het jaar bekendgemaakt: raadslid mevrouw Bakkenes, fractieleider van Sterk Meppel werd unaniem verkozen. Van harte gefeliciteerd. Als ik zo terug kijk, dan kun je wel spreken van het feit dat Meppel een sterke stad is! Een sterke stad met Diep Geluk. En de jaarwisseling is gelukkig rustig verlopen. Dit wat betreft de terugblik op 2018.

Vooruitblik 2019 en verder!

En dan nu de vooruitblik. Ik waarschuw u alvast, dit wordt geen reguliere burgemeestersspeech met een verlanglijstje voor eigen promotie en eigen gemeente. Maar ik vraag uw aandacht voor een groter geheel, voor een sterke provincie Drenthe!

Waar ik net mee afsloot wil ik nu eigenlijk beginnen: sterke steden! We zien allemaal dat de wereld verandert, zowel in positieve als negatieve zin. Het lijkt zo nu en dan wel of onze fatsoensnormen in de lift naar beneden zitten, maar wat betreft de economie zitten we in de lift omhoog. Ook de democratie ligt onder een vergrootglas, zeker in een jaar van o.a. provinciale en Europese verkiezingen. Ik blijf raadsleden en wethouders oproepen om meer naar buiten te gaan, meer in contact te treden met de bevolking. Ik vertrouw er overigens op dat we in Nederland -en zeker in Meppel- de nuance goed kunnen vinden tussen fatsoen, saamhorigheid en economische groei. We zien hier in Meppel ook dat de allure terugkeert door die economische groei, er is weer geld.

Maar er zijn ook tekorten. We krijgen te maken met enorme wijzigingen in het Sociaal Domein, hoe gaan we daarmee om? Het gaat om miljoenen en de politiek moet principiële keuzes maken over wat kan, wat mag en wat moet! Belangrijke en ingrijpende keuzes moeten ook gemaakt worden op het gebied van de energietransitie. Een ander enorm groot thema, waarbij wij nu zaken in gang moeten zetten voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Sociaal Domein en energietransitie zijn containerbegrippen met een complexe inhoud. Maar we staan ook voor de uitdaging om in gewone mensentaal duidelijk te maken wat er concreet moet gebeuren.

Hoe gaat het in 2019 en daarna met de organisatie van onze zorg? Begin vorig jaar werden de plannen van Isala gepresenteerd. Isala heeft de ambitie om het meest innovatieve streekziekenhuis van Nederland te worden. En wat is de meerwaarde van een hotel in Meppel ten opzichte van bijvoorbeeld Steenwijk of Hoogeveen?

Sterke steden

Een vitaal platteland kan niet zonder sterke steden. Sterke steden kunnen niet zonder een vitaal platteland. Samenwerking is van groot belang en de provincie Drenthe speelt daarbij een belangrijke rol.

We laten ons nog te vaak leiden door grenzen. Gemeentegrenzen, provinciegrenzen, regiogrenzen, noem ze maar op. Maar waarom niet meer samenwerking! Samenwerking tussen overheden, bedrijven, instellingen en inwoners. De eerder genoemde sluizen in Kornwerderzand zijn niet alleen voor de haven in Meppel belangrijk, maar voor heel Drenthe. De TT is niet alleen voor Assen belangrijk, maar ook voor Noordenveld. Het NS station van Meppel is ook van belang voor Westerveld en De Wolden. Sterke Drentse steden dragen bij aan een vitaal platteland en een vitaal platteland draagt bij aan sterke steden! Laten we niet focussen op wat we missen, maar laten we kijken wat we wel hebben en dat versterken. Niet morren en zielig doen, maar signaleren en acteren. Niet als plattelandsgemeenten en stedelijke gemeenten apart, maar samen een vuist maken. Verder kijken dan de huidige raadsperiode, een vergezicht naar de toekomst. Elkaar ondersteunen. Als Meppel kunnen en willen we Assen bijvoorbeeld ondersteunen bij een stop van de snelle extra trein tussen de Randstad en Groningen. De focus verleggen op wat wel kan in plaats van wat niet kan.

Wat kunnen we waarmaken? Wat gunnen we elkaar wel en wat niet? De Drentse steden Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel vormen de ruggengraat van Drenthe. Iedere stad heeft een eigen karakter én het vermogen om samen te werken. Regio- provincie- en gemeentegrens overschrijdend samenwerken én gunnen.

Ik wil ook graag specifiek de regionale samenwerkingsverbanden noemen van Assen-Groningen en Meppel-Zwolle. Assen en Meppel zijn in het noorden en zuiden van Drenthe de schakel naar robuuste netwerken in onze provincie én daarbuiten. Robuuste stedelijke netwerken die als motor kunnen dienen van de Drentse economische ontwikkeling. Een ontwikkeling van zowel het vitale platteland als de sterke steden.

Assen en Meppel hebben beide het DNA van een bruisende stad in een robuust stedelijk netwerk. DNA dat de provincie heeft beschreven in een notitie. Meppel heeft een belangrijke regiofunctie op het gebied van infrastructurele verbinden over water, spoor en weg). Meppel heeft een verzorgingsgebied van meer dan 100.000 personen met diverse bovenlokale voorzieningen, zoals een ziekenhuis, diverse onderwijsinstellingen, een haven, een station en een schouwburg. Meppel is een belangrijke werkgever voor de omgeving en door de samenwerking met de regio Zwolle vormt Meppel de verbinding tussen noord en Midden-Nederland, tussen Drenthe en Overijssel.

Het afgelopen jaar was de banengroei in de provincie Drenthe 1% en in Meppel was dat 1,5%. De drie grootste sectoren in Meppel: de zorg, de industrie en de groot- en detailhandel, zijn afgelopen jaar alle drie gegroeid. Deze sectoren zorgen overigens voor meer dan de helft van de Meppeler werkgelegenheid.

Als burgemeester van Meppel onderschrijf ik de positie als robuuste netwerkstad in een stedelijk netwerk. Ook mijn collega-burgemeester Marco Out van Assen onderschrijft dit voor zijn gemeente en stad. Om de samenwerking tussen het vitale Drentse platteland en de Drentse steden te versterken zien wij ook dat de unieke samenwerking tussen de provincie Drenthe en de steden ondersteuning nodig heeft. We kennen in Assen en Meppel geen krimp, we beschikken beide over een krachtige en dynamische arbeidsmarkt en we hebben grote netwerkpartners van groot regionaal economisch belang. Om die positie te behouden hebben we expertise en ondersteuning nodig van de provincie Drenthe.

Assen en Meppel zijn aantrekkelijke en bruisende steden, met een eigen identiteit en focus op economische versterking, beleving en centra van robuuste stedelijke netwerken.

En daarom roep ik de provincie Drenthe op om samen met ons een agenda te ontwikkelen voor sterke steden en een vitaal platteland. Provinciebestuur: focus niet alleen op krimp, maar zet ook in op sterke steden. Ontwikkel samen met ons een agenda sterke steden. En natuurlijk gaat het dan ook over het platteland. Want een vitaal platteland en sterke steden zijn complementair. Provincie neemt het initiatief, pak de lead!

Ja, we vragen steun. Ja we vragen steun als twee gemeenten. Maar met als doel om juist héél Drenthe vitaal en robuust te maken. Om het vitale platteland vitaal te houden en de sterke steden sterk!

Wij zijn voor méér samenwerking, elkaar ondersteunen en gunnen. Grensoverschrijdend denken en werken!

Dames en heren, ik kijk met veel vertrouwen en energie naar 2019 en vooral ook verder in de toekomst. Meppel is en blijft een sterke stad, het platteland is en blijft vitaal en Drenthe is en blijft een prachtige provincie.

Samen met elkaar –steden, platteland en provincie, moeten we ervoor zorgen dat dit zo blijft!

Gezamenlijk richting een sterk 2019!