Nieuwe griffier gemeenteraad Meppel

Femke van de Kolk is door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Meppel voorgedragen als raadsgriffier. De 33-jarige Van de Kolk is nu nog bestuursadviseur van de gemeente Baarn.

Het voorstel voor de benoeming van de griffier staat op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 25 april. Dat betekent dat Femke van de Kolk 1 juni 2019 kan beginnen als griffier van de gemeenteraad van Meppel.

Frank Perquin, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Meppel, is blij met de voordracht: "Femke van de Kolk verenigt veel bestuurlijk politieke deskundigheid en ervaring. Haar regio, Amersfoort, is bovendien een dynamische, met veel aandacht om de gemeenteraden telkens weer in positie te brengen èn te houden. Onze nieuwe griffier is daarbij onderzoekend naar het nieuwe en nuchter in het resultaat voor de inwoners!"

Femke van de Kolk

Femke van de Kolk: "Mijn hart ligt echt in de lokale democratie. Als bestuursadviseur voor gemeenten heb ik ervaring op een breed terrein. Van 2014 tot 2018 was ik tevens lid van de gemeenteraad van Amersfoort. De groeiende regionale samenwerking en het verbinden van politieke ambities met concrete resultaten, zowel binnen de gemeente als daarbuiten, zijn ook voor de raad van Meppel het thema van de huidige bestuursperiode."

Burgemeester Richard Korteland: "Meppel ontwikkelt een nieuw samenspel van de raad met de samenleving. Femke van de Kolk heeft al laten zien dat zij graag bijdraagt aan die wederzijdse betrokkenheid. Bovendien staat zij als griffier voor de bestuurlijke kwaliteit: de wijze van behandeling en in de inhoud van stukken. Die ambitie en gedrevenheid sluit perfect aan bij de wens van onze gemeenteraad. Zij zal zich snel thuisvoelen in Meppel."

De raadsgriffier is de secretaris van de gemeenteraad en de schakel tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de raads- en commissievergaderingen. De raadsgriffier adviseert de leden en de voorzitter over procedurele en juridische aspecten van de werkzaamheden van de gemeenteraad.

Femke van de Kolk volgt Gert-Jan Fokkema op, die tot begin dit jaar in Meppel werkte als raadsgriffier.