Nieuw plan Zuideinde bekend

Het college van B&W heeft besloten om de voormalige Stad & Esch locatie aan het Zuideinde 76 te verkopen aan Schavast BV te Hasselt. Schavast heeft een plan gemaakt dat goed aansluit bij de directe omgeving en ook nog de meeste meerwaarde creëert.

Het plan omvat zowel huur- als koopappartementen. De monumentale gymzaal wordt in ere hersteld én krijgt een maatschappelijke functie.

Meerwaarde voor buurt en Meppel

Het college kiest met het plan van Schavast voor het beste plan voor het karakteristieke pand. De bieding was met € 1.444.000,- niet de hoogste bieding, maar Schavast maakt met dit plan van het Zuideinde weer een mooie plek met meerwaarde voor de buurt én voor heel Meppel.

Appartementen, grondgebonden woningen en een maatschappelijke functieplattegrond Zuideinde

Het oude HBS gebouw wordt weer opgeknapt, hier komen zowel huur- als koop appartementen in een hoger segment in. De oude en monumentale gymzaal achter op het terrein wordt weer helemaal in oude luister hersteld en volledig voor maatschappelijk gebruik beschikbaar gesteld door Schavast. Verder sluit het plan mooi aan op de directe omgeving en de kwaliteit van het Prinses Beatrix Plantsoen door een programma van vrijstaande en 2-onder-1-kap woningen in de jaren 30 stijl te ontwikkelen.

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken denkt Schavast er over om de oude Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat te slopen. Het plan krijgt daarmee ruimte en in verhouding met andere plannen is dit plan zowel inhoudelijk als maatschappelijk het beste plan.

Verkoop via marktinitiatief

De verkoop van de voormalig Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool (oude locatie Stad & Esch) startte 1 juni via een marktinitiatief. Door de verkoop  via een marktinitiatief had de gemeente de meeste ruimte om naast een marktconforme prijs écht het beste plan voor deze locatie uit te kiezen Nadat de eerste aanvaardbare bieding werd gedaan, startte de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid kregen een bieding uit te brengen. Er zijn in totaal zeven plannen ingediend.

Geïnteresseerd in de plannen?

Binnenkort wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Schavast of de gemeente Meppel.

schoolgebouw Zuideinde

Subnavigatie