NIeuwjaarstoespraak burgemeester Korteland

De nieuwjaarstoespraak in tekst zoals door burgemeester Richard Korteland uitgesproken tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2022.

Geachte dames en heren,

Ik heet u, namens de gemeenteraad én het college van de gemeente Meppel van harte welkom bij de digitale nieuwjaarsbijeenkomst. Net als vorig jaar in bijzondere vorm, dit keer vanuit Studio 2 in Meppel. Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk elkaar fysiek te treffen. En dat is jammer. Want, een nieuwjaarsbijeenkomst is in de eerste plaats een moment om elkaar te ontmoeten. Om samen stil te staan bij wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht en vooruit te kijken naar wat de toekomst ons brengen zal.

Met de kerstdagen nog vers in het geheugen, wederom met minder mensen om ons heen dan we misschien wensten. We voelen allemaal, dat het prettig is om goed gezelschap om ons heen te hebben, zoals buren, familie en vrienden. Hoe u uw kerst en oudjaar ook heeft doorgebracht, ik hoop van harte dat u het heeft beleefd met mensen die naast u staan en waar u op bouwen kunt. Hoewel de feestdagen achter ons liggen, wil ik u vragen om de kerstgedachte zo lang mogelijk vast te houden. Juist in deze periode is het belangrijk om naar elkaar om te kijken.

Niet alleen naar de mensen die u regelmatig ziet en treft, maar óók naar die ene persoon waarvan u zich afvraagt; hoe zou het met hem of haar gaan? Laat het niet bij de gedachte, maar stel de vraag: hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen?

Ook met de beperkingen die we op dit moment kennen kan iedereen bij zichzelf nagaan, om te bedenken, wat kan ik doen om mijn omgeving een stukje plezieriger te maken?

Juist in een tijd waarin meningen scherper tegenover elkaar staan, is dit belangrijker dan ooit. Luisteren naar elkaar en écht openstaan voor de kritische mening van de ander maakt dat we blijven groeien. Als persoon én als samenleving.

Samen zijn we namelijk de mooie samenleving die ik ken als de gemeente Meppel. Ik bedoel dan niet de wegen, gebouwen of het groen. Maar ik heb het over ú. Over de mensen die wonen, werken en op bezoek komen in de gemeente Meppel. Dat bedoel ik met de Meppeler SAMEN-leving, waar u en ik trots onderdeel van mogen zijn. Onderdeel daarvan zijn betekent dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de gemeente Meppel.

Zo zorgen we er voor, dat Meppel een prettige plek is om te wonen, waar het goed wonen leven en werken is en waar mensen graag op bezoek komen.

U heeft zojuist kunnen zien hoe moeilijk het is om vele ballen hoog te moeten houden. En, ik durf te zeggen, dat lukt de balkunstenaar behoorlijk goed, in z’n eentje. Ik zei het net al: als samenleving, hebben we veel ballen hoog te houden om er voor te zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen. We moeten het écht sámen doen.

Leerkrachten, bakkers, mantelzorgers, pakketbezorgers, onze hulpverleners; politie, brandweer ambulancepersoneel, alle andere mensen in de zorg, vrijwilligers, de mensen hier achter de schermen, alle mensen die de samenleving van Meppel draaiende houden. Daarvoor heb ik enorm veel waardering. Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier een steentje bij.

Ik kijk graag even met u terug naar afgelopen jaar, ik noem een aantal hoogtepunten, waarbij ik nu al zeker weet dat ik een aantal hoogtepunten zal vergeten. Het zijn er in een gemeente als Meppel gewoon té veel om op te noemen.

Een hoogtepunt nog niet zo kort geleden is de jaarwisseling. De jaarwisseling is rustig verlopen. Daar ben ik erg gelukkig mee. Meppelers zijn trots op hun stad. En dat maakt dat we hier relatief weinig vernielingen of opstootjes hebben rond de jaarwisseling. Ik vind het ontzettend fijn om dat nu enkele jaren achter elkaar te kunnen constateren.

Als ik terug kijk op het jaar 2021 dan komen er een aantal dingen bij mij op. Meppel toont veerkracht, vindingrijkheid én ondernemersgeest.

Ik verwijs niet vaak naar krantenartikelen, maar ik maak één uitzondering. Op 29 oktober kopte Dagblad van het Noorden: Meppel gaat bijna 100 vluchtelingen opvangen op een hotelschip. Waar komt die tolerantie vandaan? Citaat: 'Hier is geen angst voor het onbekende'. Dat is geen citaat van mij, maar van meerdere personen en organisaties uit Meppel. Het citaat gaat verder: Ik lees even voor; „Hier is geen angst voor het onbekende, er kan hier een feestje gevierd worden, maar we helpen elkaar ook. Als het water hier hoog staat, hopen we ook ergens terecht te kunnen. Geen gezeik. Meppel is de minst Drentse gemeente van de provincie. De inwoners hebben over het algemeen geen last van turf, jenever en achterdocht.” Einde citaat.

Als ik dát lees, dan groeit mijn hart. Want dat is hoe ik Meppel ken en ook graag zie.

Ja […] Hier staat een trotse burgemeester.

Het typeert Meppel. Als er een flinke uitdaging op ons afkomt, dan zoeken we elkaar op en zetten we samen de schouders eronder. Op dezelfde manier is ook de warmte transitievisie tot stand gekomen. Één van de producten uit het landelijke klimaatakkoord. De doelen uit dit akkoord zijn van hogerhand opgelegd, maar hoe we dat in de praktijk uitvoeren… en daar gaat de gemeente over…doen we samen. De oplossing is er nog niet, maar het plan om tot deze oplossing te komen, wijk voor wijk, dát ligt er. En dat hebben we met elkaar gedaan.

Ook een landelijke uitdaging: de woningbouwopgave. In Meppel zeggen we; daar willen we ons steentje aan bijdragen. Dat doen we bijvoorbeeld door uit te breiden in Nieuwveense Landen en te onderzoeken in welke gebieden kansen liggen voor woningbouw. Dit jaar zijn er appartementen aan het Vledder opgeleverd en voor Noordpoort heeft de gemeenteraad de eerste plannen voor transformatie goedgekeurd (bestemmingsplan). We doen dit niet alleen omdat we de grote opgave voor Nederland zien, maar óók om ons eigen hoge voorzieningenniveau op pijl te houden.

Want, we mogen ons in Meppel rijk rekenen met prachtige voorzieningen. Een prachtige molen die dit jaar wordt voorzien van een nieuwe kap bijvoorbeeld. En een stad met mooie pleinen en een knus stadscentrum wat steeds groener wordt. Een schouwburg met een prachtige zaal waarvan we in Meppel hebben gezegd; we zetten in op vernieuwbouw, dit moet in Meppel blijven. Ik durf te zeggen dat dat een besluit was van de samenleving; het werd gesteund door een grote groep mensen uit alle hoeken van de samenleving…

In de binnenstad hebben we de Groenmarkt aangepakt en is de parkeergarage aan de Kromme Elleboog geopend. En daarmee is, zodra de coronamaatregelen dat toelaten, Meppel klaar voor prachtige bijeenkomsten op een van de vele pleinen in de gezellige binnenstad. De stad is ook verder verfraaid met meer groen, bij het drukkerijmuseum en tegenover RTV Meppel bijvoorbeeld.

Bij het terugkijken denk ik ook aan bijzondere momenten voor groepen en voor individuen. Zo mocht ik in april van vorig jaar namens de Koning 14 personen uit de gemeente Meppel een Koninklijke Onderscheiding uitreiken. Een prachtig moment waarop deze Meppelers de erkenning krijgen die ze verdienen voor het vele maatschappelijke werk wat ze hebben verricht.

Ook uitzonderlijk; het 75-jarig bestaan van Door Oefening Sterk, DOS’46. De korfbalvereniging, heeft sinds hun oprichting op 22 mei 1946 behoorlijk aan de weg getimmerd. Het aantal keren dat ze sinds de oprichting kampioen zijn geworden, kan ik op beide handen niet tellen, een bijzonder resultaat! Ik vind het geweldig dat een topsportclub als DOS’46 zich in de gemeente Meppel bevindt.

In 2021 zijn we ook 13 politiekids rijker. Poltiekids is een gezamenlijk project van Politie Meppel, Weerbaar Meppel, Sportteam MeppelActief, Welzijn MensenWerk en gemeente Meppel.

Dit is slechts een greep uit de momenten en ontwikkelingen in 2021. We kijken terug op een turbulent jaar. Een jaar wat wederom anders is gelopen dan we vooraf dachten. We hebben meer met het coronavirus te maken gehad dan ons lief is. De noodzakelijke maatregelen om corona onder controle te houden en daardoor de zorg toegankelijk te houden, vroegen veel van onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen. En ondanks die lastige omstandigheden, hebben we dit jaar prachtige dingen neergezet. Dat hebben we met z’n allen gedaan, als Meppeler samenleving. Want, Meppel zou Meppel niet zijn als we er niet het beste van probeerde te maken. Ik kijk terug op een bijzonder jaar, waarin de gemeente Meppel wederom groots uitblinkt in creativiteit en ondernemerschap.

Ja beste mensen, hier is het feestje. Nogmaals; een feest wat we graag anders zagen. Maar, toch, hier staat een burgemeester, die een mooie toekomst ziet voor Meppel. Ik heb net een samenvatting proberen te geven van het bijzondere jaar wat achter ons ligt. Als we dát kunnen in een bizar jaar als 2021. Dan durf ik 2022 aan. Ja, samen met ú, met de samenleving van Meppel en onze partners buiten Meppel.

En, wat staat ons dan te wachten? Nou, ik durf er in deze tijd bijna niets meer over te zeggen. Want, de toekomst voorspellen, tja, ík durf het niet meer. Maar ik weet een aantal dingen zeker.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is dé kans voor u om uw stem te laten horen. Dit betekent dat we in 2022 een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college krijgen.

Ik vertrouw erop dat we verantwoord blijven investeren in de groei van Meppel. Groei in de breedste zin van het woord. Belangrijke thema’s hierin zijn natuurlijk onze lokale economie, woningbouw en duurzaamheid. Maar natuurlijk ook het sociale domein: daar blijven we aandacht hebben voor jongeren en voor kwetsbare groepen in Meppel. Corona heeft veel impact gehad. Ik ben blij dat we voor jongeren de afgelopen jaren een basis gelegd hebben met het Meppeler Akkoord, Kansrijke Start en de extra inzet van jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk. 

Tot voor kort waren er op landelijk niveau nog veel onzekerheden. Maar met de komst van het nieuwe kabinet is er voor de kortere termijn duidelijker wat er op ons af komt en dit financieel betekent. Wat we óók weten, is dat het nodig blijft om keuzes te maken. Niet alles kan en zeker niet tegelijk. We gaan dit, zoals we dat de afgelopen jaren al vaker zagen, samen doen.

En dat betekent, dat we de gemeente Meppel ook in 2022 samen vorm gaan geven. U kunt Meppel vormgeven door uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Doe dat, in ieder geval. Maar óók om te doen, wat u het aflopen jaar óók deed. Op een positieve manier bijdragen aan de gemeenschap die we samen vormen.