Minister De Jonge maakt kennis met Meppeler methode

Maandagmiddag 11 juni bracht minister H. de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan wijkservicepunt De Koeberg in Meppel.

De minister sprak uitgebreid met inwoners en medewerkers van Welzijn MensenWerk en Noorderboog over een breed scala aan onderwerpen in de zorg.

Burgemeester Korteland heette de minister welkom, waarna een ronde door het complex volgde met gesprekken onder meer over de inzet van vrijwilligers in mantelzorgsituaties. Bij vrijwillige thuisondersteuning kan de mantelzorger deelnemen aan een activiteit van een vereniging of sportclub, een boodschap doen of op een andere manier even tijd voor zichzelf nemen.

Kennis en ervaring delen

De deelnemers gingen in gesprek met de minister over hun ervaringen met het geheugensteunpunt. Daarnaast werd stilgestaan bij de inzet van specialistische kennis buiten zorginstellingen in de wijken. Samenwerking in een vroeg stadium kan de inzet van zwaardere zorg later beperken.

Vertrouwen bieden

Zo blijft ook de relatie tussen zorgbehoevende ouderen en hun partners / mantelzorgers in balans en kunnen zij langer, goed verzorgd en gelukkiger, thuis blijven wonen. Mantelzorger, cliënt, vrijwilliger en medewerker werken samen in een relatie op basis van gelijkwaardigheid. Een instrumenten dit samenspel te bevorderen is De Samenspelkoffer. Die koffer kreeg de minister aan het eind van zijn bezoek daarom ook aangeboden.

Ruimte geven

Wethouder Ten Hulscher vatte de boodschap van de samenwerkende medewerkers en instellingen samen in een boodschap aan de minister: "Inwoners moeten in een zo vroeg mogelijk stadium geholpen kunnen worden. Preventieve trajecten en vroegsignalering zijn hierbij van wezenlijk belang. Ook wat de samenleving zelf kan doen is belangrijk om te stimuleren en om ruimte voor te geven."

bezoek minister wijkservicepunt de Koeberg foto Ebel Zandstra