Meppeler taskforce tegen corona maakt vliegende start

De gemeente Meppel neemt met samen partners in economie, arbeidsmarkt, onderwijs, welzijn, zorg, wonen, en met individuele ondernemers, zelfstandigen, wijk- of buurtbewoners, leden van verenigingen of belangenclubs initiatieven om negatieve effecten van het coronavirus te dempen.

Mensen die aan de kant zijn komen te staan, begeleiden naar - ander - werk via bijvoorbeeld scholing. Ondernemers die in de problemen zijn geraakt, wegen bieden om hieruit te komen. UWV, ondernemers - individueel en georganiseerd, zelfstandigen, vakbonden, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus, samenwerkingsverbanden, iedereen doet mee. Net als bij het beperken van sociale problemen en schulden: kredietbank, welzijn, thuiszorg, artsen, woningcorporaties, schoolmaatschappelijk werk, adviesraad sociaal domein, ervaringsdeskundigen, inwoners, ieders inbreng is bruikbaar.

Energiek en enthousiast

Wethouder Henk ten Hulscher: "Mooie voorbeelden zijn er al te over. Ondernemers zijn gebeld. Om te vragen hoe het gaat of om ze te wijzen op steunregelingen. Menselijke belangstelling van vrijwilligers die mensen met schulden bijstaan. Initiatieven van instellingen, van kerken tot welzijn, om mensen zonder aanzien des persoons weer vooruit te helpen. 16 december hebben we met ruim 50 deelnemers een eerste stap gezet. Deze digitale bijeenkomst liet zien wat er leeft en speelt in de gemeente. Intussen werken we hard om werkloosheid, faillissementen, schulden, stress of polarisatie door onzekerheid te beperken. Onze aanpak is simpel en doeltreffend: aanvullen en versterken van wat er al is. Voorkomen dat problemen verergeren!"

Praktisch aanbod

De gemeentepagina in de Meppeler Courant huis aan huis staat open voor informatie van partners en hun aanbod, voor tips, voor verwijzing naar regelingen. Ook van Rijk en Provincie. RTV Meppel is gevraagd extra aandacht te geven aan zoveel mogelijk initiatieven. Zo kunnen Meppelers meer dan ooit ook buiten hun kring kijken en aan te sluiten waar ze kunnen helpen. Maatwerk, hulp verlenen, coachen: het vraagt ieders inzet.

Niet overnemen maar samenwerken

Juist niet commerciële organisaties, die zonder compensatie niet overleven en maatschappelijk van groot belang zijn, verdienen hulp in coronatijd: luisteren, meedenken, aanreiken, verbinden, verwijzen en wanneer het nodig is verstrekken van financiële middelen. Nu versterken van de eigen kracht van de samenleving is de basis van een beter leven waar iedereen straks op hoopt. Wie iets wil bijdragen is van harte welkom via postbus@meppel.nl