Meppel presenteert robuuste keuzes

Het college ziet de komende jaren kansen om te investeren in de duurzame groei van Meppel. Tegelijkertijd wil de gemeente haar financiële positie versterken. Dat staat in de perspectiefnota die het college presenteert aan de gemeenteraad.

In de perspectiefnota staan de uitgangspunten voor de komende jaren. Wethouder Klaas de Vries: “We kunnen een euro maar één keer uitgeven. Dat vraagt om weloverwogen keuzes die bijdragen aan de groei van Meppel én aan het verder verstevigen van onze financiële positie. Om te groeien zijn maatschappelijke voorzieningen nodig. Dit zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Daarmee kosten voorzieningen niet alleen geld, maar leveren ze ook inkomsten op. Het behouden van voorzieningen is daarmee een belangrijk speerpunt.”

Samenwerken

Burgemeester Korteland: “Meppel bevindt zich op een knooppunt van weg, spoor én water. Dat heeft ons veel gebracht en gaat ons nog veel brengen. Maar, dat gaat niet vanzelf, daarom is samenwerking in de regio van belang om onze positie te behouden en waar kan te versterken. Het college blijft daarom inzetten op samenwerking binnen de provincie en regio Zwolle. Om zo op de lange termijn te werken aan een levendig Meppel. Om onze taken goed uit te kunnen voeren is daarnaast een investering nodig voor herinrichting van de gemeentewerf en het stadhuis, zodat deze gebouwen weer voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, akoestiek en werkplekomgeving.”

Duurzaam groeien

“Duurzaam groeien betekent ook woonruimte creëren en zorgen voor een levendige binnenstad,” vertelt wethouder Robin van Ulzen. “Daarom zetten we in op inbreiding, maar versnellen we ook de woningbouw in Noordpoort en Nieuwveense Landen. Door te groeien zorgen we automatisch voor meer bezoekers aan onze prachtige binnenstad die we, samen met onze partners, blijven ontwikkelen. Om te zorgen voor een goede en veilige verbinding naar de binnenstad gaan we aan de slag met de stadsentree in Meppel Noord.”

Investeren in voorzieningen

Om de groei van Meppel de komende jaren te realiseren wil de gemeente aan de slag met voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Wethouder Jeannet Bos licht toe: “Het college wil investeren in sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een kunstgrasveld bij SVN’69 en het aanpassen van sporthal De Eendracht. Ook stellen we extra kredieten beschikbaar voor de nieuwbouw van de Reestoeverschool en de onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen. Een schouwburg is een belangrijke vestigingsfactor voor Meppel. Daarom kiest het college ook voor de vernieuwbouw van Ogterop. Daarmee is deze belangrijke, markante culturele voorziening in Meppel voor de aankomende jaren geborgd. Ogterop wordt, na vernieuwbouw hét culturele centrum, van de regio.”

OZB

Niet alles kan en zeker niet tegelijk. Daarom heeft het college weloverwogen keuzes gemaakt in de perspectiefnota. Om de benodigde investeringen te doen is het noodzakelijk om een verhoging van 10% door te voeren van de onroerende zaakbelastingen (OZB). Dat kost de inwoner gemiddeld € 3,- per maand.

De perspectiefnota is te raadplegen op de website van de gemeenteraad