Meppel organiseert wederom Jongerengemeenteraad

Maandag 8 oktober organiseert ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat - samen met de gemeente Meppel een Jongerengemeenteraad. Aan dit project zullen ongeveer 70 leerlingen van de scholen Stad en Esch, Drenthe College, Terra VO, Greijdanus College en CSG Dingstede meedoen.

Zij houden zich een dag lang in het stadhuis bezig met lokale politiek. Tijdens deze dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema 'oog voor elkaar'. De gemeente heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van €1.250 beschikbaar. De Jongerengemeenteraad heeft als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.

Programma

Tijdens deze dag in het stadhuis voeren de leerlingen gesprekken met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen met betrekking tot het thema 'oog voor elkaar'. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. 's Middags adviseren de leerlingen in een 'raadsvergadering' de jongerengemeenteraad over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Een unieke kans dus om als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

De dag duurt van 9.00 tot 17.30 uur. De Jongerengemeenteraad wordt ’s ochtends geopend door waarnemend voorzitter van de raad Gert Stam. ‘s Middags vanaf 15.30 uur wordt de jongerengemeenteraadsvergadering voorgezeten door raadslid Robin van Ulzen. Belangstellenden zijn van harte welkom om dan op de publieke tribune plaats te nemen.

ProDemos

ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat - legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente, de provincie, het land en Europa. Bekende activiteiten zijn Binnenhof voor Scholieren, waarbij schoolklassen een gratis educatieve dag in politiek Den Haag beleven, de Scholierenverkiezingen en de StemWijzer. Informatie: prodemos.nl

Uitgelicht