Meppel kiest voor duurzame economische ambitie

Meppel heeft ambitie en wil ruimte voor ondernemers, werk, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Daarom zijn gronden verworven en vestigt de gemeente het voorkeursrecht op het gebied ten oosten van de A32, tussen de Drentse Hoofdvaart, de Oude Vaart en de oostelijke gemeentegrens.

Met het vestigen van het voorkeursrecht beogen burgemeester & wethouders ruimte voor duurzame economische groei en een impuls voor nieuwe werkgelegenheid alsmede een plek voor uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, innovaties en modernisering. Tegelijkertijd biedt verwerving van deze gronden de kans een uniek water-, en natuurmilieu te realiseren.

Ambities vragen ruimte

Wethouder Henk ten Hulscher: "Voor lokale en bovenregionale bedrijvigheid is er in Meppel behoefte aan moderne en goed gesitueerde bedrijventerreinen. Op dit moment is er op de bestaande bedrijventerreinen amper ruimte meer voor nieuwe bedrijven, terwijl er wel vraag is van ondernemers van binnen en buiten de gemeente. We willen daarnaast ruimte creëren voor vormen voor energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. De oostkant van Meppel is een uitstekende locatie voor deze ontwikkelingen."

Samen aantrekkelijke omgeving scheppen

De gemeente wil van dit gebied een aantrekkelijk geheel maken waarin naast economische en duurzaamheidsactiviteiten ook een impuls wordt gegeven aan natuurwaarden, waterberging en recreatie. De gemeente wil samen met ieder in de omgeving en met verschillende partners komen tot een breed gedragen plan.

Sturen op ruimtelijke ontwikkeling

De Wet voorkeursrecht gemeenten heeft tot doel gemeenten in een vroeg stadium een voorkeurspositie te geven bij de aankoop van gronden ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Vestiging van het voorkeursrecht moet bekrachtigd worden door de gemeenteraad en staat vanaf 9 juli tot 6 augustus open voor zienswijzen van belanghebbenden.