Meppel in één dag schoon

Meppel wordt op 5 april 2022 voor het eerst helemaal zwerfafval vrij! Dat is de inzet van “Meppel in één dag schoon”. De gemeente zoekt scholen, vrijwilligers, sport- en buurtverenigingen en bedrijven in Meppel en Nijeveen die willen meehelpen die dag. Samen gaan we de uitdaging aan: een gemeente zonder zwerfafval. De deelnemers kunnen met een speciale app en het ingezamelde zwerfafval geld verdienen voor een goed doel naar keuze.

Veel scholen hebben al laten weten mee te willen doen. Meester Sander, een bekende Youtube-leerkracht in Meppel, haakt aan bij de scholen om de kinderen te enthousiasmeren en mee te helpen. Hij roept samen met Sinterklaas scholen op om mee te doen aan deze actie. Ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en inwoners worden opgeroepen om deze dag samen de handen uit de mouwen te steken.

Opruimen voor het goede doel

Op 5 april krijgt iedere school, vereniging of bedrijf een gedeelte van de gemeente Meppel aangewezen om schoon te maken. Deelnemers gebruiken bij het opruimen de Rubbiz app. Wanneer ze van het afval een foto maken en deze uploaden in de app, krijgen ze € 0,11 per foto. Daarnaast zijn er competitie elementen per groep, klas en scholen onderling. Het ingezamelde bedrag gaat naar een goed doel die deelnemers kunnen aanvinken in de app. Dit kan de eigen school zijn, een lokaal duurzaam initiatief of bijvoorbeeld de Plastic Soup Foundation. Ook op het water zijn er initiatieven om hier de ‘plastic soup’ op te ruimen.

Wat ligt waar?

Alle informatie die wordt verzameld in deze app, stelt de Rubbizz foundation ter beschikking aan de gemeente. Zo kan de gemeente precies zien in welke straat of buurt veel zwerfafval ligt, wat voor soort rommel er op straat ligt en om hoeveel m2 afval het gaat.

Schone leefomgeving

Wethouder Jaap van der Haar is enthousiast over de actie: “Een schone leefomgeving zorgt ervoor dat je je fijn en prettig voelt. Met deze actie hopen we de gemeente Meppel in één dag echt zwerfafvalvrij te maken. Een geweldige uitdaging en vooral heel gezellig om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Zo werken we samen aan een schone leefomgeving voor jong en oud. Hopelijk blijft iedereen na deze dag zijn afval op een juiste manier weggooien en werken we zwerfafval voorgoed onze gemeente uit.”

Aanmelden

Scholen, vrijwilligers, sport- en buurtverenigingen en bedrijven in de gemeente Meppel kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar postbus@meppel.nl met als onderwerp ‘Meppel in één dag schoon’. Belangrijk is het om aan te geven hoeveel personen willen meedoen.

De actie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Meppel, de Rubbiz Foundation en Rijkswaterstaat. Ook het lokale bedrijfsleven kan voor de Rubbizz app doneren.
Foto: Meester Sander en Sinterklaas roepen basisschoolkinderen (groep 6, 7 en 8) op om mee te doen aan de actie ‘Meppel in één dag schoon’.

Meester Sander met Sinterklaas roepen kinderen op om mee te helpen met opruimen