Meppel geeft afval geen kans

Er komen GFT verzamelcontainers bij hoogbouw en vanaf januari 2023 rekent de gemeente Meppel geen voorrijkosten meer voor het ophalen van grof vuil.

GFT verzamelcontainers voor hoogbouw

In 2023 krijgen inwoners van flats en hoogbouw een GFT (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) verzamelcontainer. Ook krijgen deze inwoners een biobakje voor in de keuken om zo afval makkelijker te scheiden. Door goed te scheiden, kunnen we afval hergebruiken voor nieuwe producten. Zo is afval geen afval meer, maar grondstof.

Voorrijkosten grof vuil vervallen

Vanaf januari 2023 vervallen de voorrijkosten voor het ophalen van grofvuil aan huis. U betaalt dan € 25,- voor de eerste kub (daarna € 50,- / kub). Er zit geen grens aan hoe vaak u grof vuil kunt aanbieden. We hopen door het aanbieden van grof vuil laagdrempeliger te maken voor inwoners, het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse
containers te verminderen.