Meppel doet mee aan 'brugklas' voor inburgeraars

Burgemeester & wethouders stellen extra budget beschikbaar om inburgeraars, op het hoogst haalbare taalniveau te laten inburgeren. Met deze landelijke proef vinden zij sneller werk en kunnen zij beter meedoen in de samenleving. De proef loopt vooruit op de Wet inburgering die naar verwachting volgend jaar van kracht wordt.

Meppel verkent deze bestuursperiode nieuwe mogelijkheden om mensen in hun eigen kracht te zetten. De eerste maanden na vestiging in de gemeente nemen nieuwkomers voortaan deel aan veel activiteiten en leermomenten.

Niet vrijblijvend

Een verplichte 'brugklas' om mensen goed te leren kennen en waarin mensen zelf hun mogelijkheden moeten verkennen en inzicht krijgen in vaardigheden die daarbij nodig zijn. Naast taal, gaat het onder meer over gezondheid en omgaan met geld. Over werk, verenigingen, vrijwilliger zijn en nog veel meer. Uiteindelijk wordt een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie opgesteld.

Aanspreken op eigen kunnen en verantwoordelijkheid

Wethouder Henk ten Hulscher: "Na hun vlucht en verblijf in een asielzoekerscentrum komen inburgeraars eindelijk op de plek die hun nieuwe thuis wordt. Waar ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Dat is niet gemakkelijk als je de taal niet spreekt, gewoontes niet kent en niet weet wat jouw mogelijkheden zijn.

De gemeente Meppel werkt voor inburgering natuurlijk samen met bedrijven, instellingen en verenigingen. Zo leren we inburgeraars om sneller beter zicht te krijgen op de nieuwe wereld om hen heen. Iedereen in Meppel moet mee kunnen doen. We spreken mensen aan op hun eigen kunnen en verantwoordelijkheid en sturen hier ook actief op."

Meer directe benadering

2 juli heeft de Tweede Kamer de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. In het nieuwe stelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en combineren asielmigranten taallessen met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle inburgeraars actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: zij staan het dichtst bij de inburgeraars. Daardoor kunnen zij het maatwerk leveren dat nodig is. Na de zomer behandelt de Eerste Kamer de wet.