Meppel aan de slag met wijkplannen en geen-spijt-maatregelen

Per wijk, dorp of bedrijventerrein een plan maken om van het aardgas af te gaan en tegelijkertijd maatregelen stimuleren die het warmteverbruik verminderen. Met deze aanpak hoopt Meppel in 2040 helemaal aardgasvrij te zijn. Dat staat in de transitievisie warmte die burgemeester en wethouders deze week hebben vastgesteld.

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Om dat te realiseren stelt iedere gemeente een visie op die beschrijft hoe woningen en gebouwen kunnen overstappen naar een duurzaam alternatief. Gemeente Meppel heeft deze visie nu klaar.

Participatie

Aan de totstandkoming ging een uitvoerig participatieproces vooraf. Samen met inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en andere deskundigen werd een ontwerpvisie gemaakt. Daarin is per wijk, bedrijventerrein en dorp beschreven welke alternatieven voor aardgas op dit moment het meest geschikt zijn. Ook is een routekaart opgenomen die vertelt in welke volgorde wijken aan de slag gaan. Daarnaast wordt ingezet op zogeheten geen-spijt-maatregelen, zoals isoleren en koken op elektriciteit. De ontwerpvisie is daarna breed getoetst in de samenleving. Zo’n tweeduizend inwoners en ondernemers gaven hun mening tijdens bewonersavonden, in de digitale enquête Swipocratie, gastenboek of via een formele inspraakreactie.

Haast u langzaam

“Dat proces heeft ons een helder beeld gegeven waar de vragen en zorgen zitten”, zegt wethouder Jaap van der Haar. “Inwoners maken zich niet zozeer zorgen over de visie. De zorg zit meer in de uitvoering, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van maatregelen. En inwoners willen niet gedwongen worden tot overhaaste beslissingen waar ze later spijt van krijgen. Ook is duidelijk het signaal afgegeven dat de gemeente inwoners moet helpen bij het treffen van geen-spijt-maatregelen en met een open vizier moet kijken naar alternatieve technieken, zoals groen gas en waterstof. Allemaal punten die we als gemeente onderschrijven en die we hebben aangescherpt in de visie.”

Definitieve keuzes

Van der Haar geeft aan dat hij de zorgen van inwoners goed begrijpt. “De warmtetransitie is een ingrijpende verandering die mensen achter voordeur raakt. Het is ook een verandering die nog veel onzekerheden kent, bijvoorbeeld als het gaat om de kosten en hoe de techniek zich ontwikkelt. Daarom willen we flexibel blijven. In de wijkplannen die we nu gaan ontwikkelen worden pas definitief keuzes gemaakt. Dat blijven we samen doen met onze inwoners.”

De gemeenteraad behandelt de transitievisie warmte naar verwachting in november. Begin 2022 wordt dan gestart met het maken van het eerste wijkuitvoeringsplan in de Berggierslanden.

Download de transitievisie warmte (PDF)