11 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meppel

Vandaag, donderdag 26 april, is het de dag van de Lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan elf personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De decorandi 2018 zijn:

Mevrouw Tiessiena Booij- van Wijk (1959 – 58 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Booij is sinds 1989 tot heden vrijwilligster bij RTV Meppel met het programma 'De zon van Zondag'. Daarnaast organiseert zij al jaren het 'Muzikaal Boeket'. Tevens heeft zij het 'Verjaardagsconcert van Jan Houdel 75 jaar met Reinate Heemskerk' georganiseerd. Zij is ook al ruim 14 jaar lid van de politieke partij ChristenUnie: schaduw fractielid, duo-raadslid en raadslid geweest en sinds juli 2017 fractievoorzitter. Zij zet zich ook hierbij met name in voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij is ook heel actief bij 'Schuif Aan'. Hiervoor ontvangt zij regelmatig inwoners van Meppel die iets extra’s kunnen gebruiken. Ze krijgen een maaltijd en een luisterend oor. Tot slot is zij actief lid van de Huurdersvereniging Meppel.

Mevrouw Martha Aafke Cruijff-de Boer (1941 – 76 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Cruijff is sinds 2007 actief bij Wereld van Vrouwen in Meppel. Zij heeft u onder meer meegewerkt aan een Molukse avond, een Engelse avond, een Chinese avond, een wereldmarkt en diverse filmavonden. Tevens is zij vrijwilligster bij de Algemene Onderwijsbond en het platform voor uitkeringsgerechtigden. Zij heeft de afgelopen jaren honderden mensen voorbereid en begeleid naar gesprekken met verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV voor WAO- en WIA-keuringen. Van 1993 tot 2016 is zij actief geweest voor de FNV Vrouwenbond onder meer als vraagbaak voor vrouwen met problemen rond uitkeringen en arbeidsongeschiktheid. Tot slot heeft zij zich ingezet voor Carnica Rebekkah Loge. Als lid van de Odd Fellows maakt u deel uit van de commissie maatschappelijke activiteiten.

Mevrouw Grietje Jacoba Jonk (1953 – 64 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jonk is sinds 1990 actief bij zorginstelling de Vanboeijen in Meppel. Zij begon als wandelvrijwilligster. Door een visuele beperking werd ze later begeleidster van diverse dagbestedingsgroepen. Zij is actief bij de Reesthoeve; een woning waar ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking wonen. Sinds 1990 is zij ook actief in de Gereformeerde Kerk. Zij bezoekt zieken en eenzame ouderen. Zij gaat als begeleidster mee op vakantie en verzorgt voor 30 personen de maaltijd tijdens de jaarlijkse sportweek. Sinds 2010 verzorgt zij bij Zorggroep Noorderboog locaties De Schiphorst en Reestoord diverse activiteiten en zij gaat op bezoek bij ouderen. Tot slot is zij als ervaringsdeskundige en bestuurslid betrokken bij de Oog-vereniging, een belangenvereniging voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid.

De heer Johan Stephaan Romijn (1942 – 75 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Romijn is van 2003 tot 2010 actief geweest bij de Stichting Emplooi. Doel van deze stichting is vluchtelingen begeleiden en coachen naar werk. Stichting Emplooi is later overgegaan naar Stichting Vluchtelingenwerk Drenthe en daarna Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Toen de voorzitter van deze groep wegens gezondheidsproblemen afscheid moest nemen, heeft hij de voorzittersrol op zich genomen. Hij is ook aanspreekpunt van diverse vrijwilligers geweest. Sinds 2011 is hij actief bij de Stichting Vluchtelingenzorg & Integratie als vertrouwenspersoon voor veel mensen en families in Meppel. Hij is aanwezig bij belangrijke overlegvormen. Naast alle genoemde vrijwilligerstaken met betrekking tot vluchtelingenorganisaties is hij meermaals een ambtsperiode van 4 jaar kerkenraadslid geweest binnen de scriba Protestantse Wijkgemeente Stad & Landen te Meppel. Ook vervult hij sinds 2015 het ambt als diaken waarbij hij deel uit maakt van het dagelijks bestuur van de Diaconie. In combinatie met deze functies is hij betrokken bij 'De werkgroep Arme Kant van Nederland'. Tot slot verricht hij vrijwilligerswerk bij de Stichting Wereldwinkel in Meppel.

De heer Jan Jansen (1946 - 71 jaar)

Lid in de Orde van Oranje- Nassau

De heer Jansen is al 43 jaar zeer actief bij Dakajam (Dagkampen Jeugd Actie Meppel). Dit evenement voor 400 tot 500 kinderen van 5 tot en met 17 jaar tijdens de laatste 2 weken van hun zomervakantie heeft reeds 67 keer plaatsgevonden. Hij heeft speciale aandacht voor de minder bedeelde kinderen in de regio die al jaren niet op vakantie zijn geweest en kinderen met een beperking. Zo leren de kinderen uit alle lagen van de bevolking samen te spelen en te genieten van de natuur. Inmiddels zijn de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland betrokken bij de organisatie. Hij is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en aanjager van de werkgroep. Hij is tevens actief voor bewoners van de woonwijk Haveltermade. De woonwijk met de meeste nationaliteiten van Meppel. Hij heeft er met zijn inzet voor gezorgd dat diverse bevolkingsgroepen in de wijk konden integreren en met elkaar in verbinding kwamen. Hij is voorzitter van het Wijkplatform, is betrokken bij het onderhoud van de dierenweide en de jeugdsoos van de wijk. Zijn betrokkenheid zorgt er tevens voor dat de leefbaarheid van de wijk vergroot wordt en problemen in de wijk aan de kaak worden gesteld en opgelost.

Mevrouw Anna Maria Emming (1940 - 78 jaar)

Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Mevrouw Emming is vanaf het moment dat zij in Meppel kwam wonen - meer dan 50 jaar geleden - actief als vrijwilligster voor de Parochie Heilige Drie-eenheid in Meppel. Zij is samen met de toenmalige pastoor in 1964 gestart met een gemengd koor. Zij was 25 jaar voorzitter van het koorbestuur en zij heeft in dezelfde periode zelf ook in dit koor gezongen. Zij zit al jaren in de werkgroep wijkcontactpersonen als klankbord voor de parochianen. Zij bezoekt ze bij bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld, verhuizing, geboorte, huwelijk, ziekte, ouderdom en verlies. Speciale aandacht heeft zij voor parochianen in de woonzorgcentra Reggersoord en De Schiphorst. Daarnaast assisteert zij regelmatig bij het voorbereiden van de liturgie voor Ziekenzondag en Allerzielen. Tevens is zij vanaf 2002 vijf jaar actief geweest in de werkgroep verliesverwerking, deze werkgroep heeft zij samen met de toenmalige pastoor opgezet. In 2008 heeft zij een 50+ gespreksgroep opgezet en zij is voorzitter van deze groep geworden. In deze werkgroep worden belangrijke levensvragen in een vertrouwelijke sfeer met elkaar besproken. Tot slot is zij sinds 3 jaar lid van de uitvaartgroep van de parochie. Zij assisteert het team bij kerkelijke uitvaarten en crematies. Wanneer het gewenst is, neemt zij de taak van de pastor waar in het crematorium.

De heer Dirk Bouma (1952 – 65 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bouma is van betekenis geweest voor de ontwikkelingen op het gebied van zwembaden in Nederland door met succes verbindingen te leggen binnen en buiten de branche waaronder het ontwikkelen van een nieuw concept beweegonderwijs Swim2Play. Hij is 25 jaar lid geweest en hij heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen van de Vereniging Sport en Gemeenten Nederland. Hij is medeoprichter en voorzitter van Samzwem Drenthe; sinds 1994 een samenwerking voor inkoop, installaties, personeel, activiteiten en het uitwisselen van informatie tussen 20 zwembaden in Drenthe. Hij is actief geweest binnen RECRON. U heeft een duidelijke stempel gedrukt binnen de klankbordgroep BREZ 3.0 (bepalingen, richtlijnen en examenprogramma's Zwem-ABC). Tot slot is hij van grote betekenis geweest voor het Nationaal Platform Zwembaden in vele werkgroepen en commissies onder meer met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, zwemonderwijs, exploitatie, zwemveiligheid en kwaliteitsborging.

Mevrouw Aaltje Lutke-de Jonge (1935 - 82 jaar)

Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Mevrouw De Jonge is sinds 1995 gastvrouw bij Sanquin op de afnamelocatie Meppel. Zij verwelkomt alle bloeddonoren en voorziet ze van koffie, thee en andere versnaperingen. Zij zorgt dat het donorcafé op orde is en verstrekt waar nodig belangstellenden van informatie. Sinds 1994 is zij tevens vrijwilligster bij Zorggroep Noorderboog locatie Het Kerspel. Zij verstrekt koffie aan de bewoners en zij bakt regelmatig kniepertjes zoals bijvoorbeeld bij kerstmarkten en zij organiseert maandelijks bingo voor de bewoners. Zij is ook actief bij de Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen. Vanaf 2001 is zij lid van de Hervormde Vrouwen Groep. Zij heef hier 5 jaar in het bestuur gezeten. Zij werkt mee aan de rommelmarkten, brengt kerkbladen rond en verzorgt de zendingszakjes. Zij collecteert jaarlijks voor het Longfonds. Zij is gastvrouw bij Molen De Sterrenberg in Nijeveen en helpt hier bij de verkoop van eigen producten. Tot slot is zij heel actief bij Passage Nijeveen; 50 jaar lid en jaren bestuurslid. En nog steeds is zij lid van de reiscommissie.

De heer Wolter Oosterveld (1947 – 71 jaar)

Lid in de Orde van Oranje- Nassau

De heer Oosterveld is al jaren actief bij Zorggroep Noorderboog te Meppel. Niet alleen als steun en toeverlaat voor bewoners van De Schiphorst maar ook op andere vlakken. Zo vervoert hij bezoekers naar en van de dagbehandeling. Hij verricht diverse onderhoudsklussen in de recreatiezaal en op de kinderafdeling van de zorggroep. Daarnaast loopt hij regelmatig collectes voor het Diabetes Fonds, het Reumafonds en de Maag Lever Darm Stichting. Hij is een aantal jaren aanspreekpunt en voorzitter geweest voor het Contactpunt Mantelzorg Meppel om de belangen van de mantelzorgers optimaal te behartigen. Hij organiseerde tevens diverse activiteiten zoals nieuwjaarsrecepties, thema-avonden en ontmoetingsavonden voor mantelzorgers. Daarnaast was hij ook mantelzorger voor zijn vrouw en voor zijn zoon.

Mevrouw Antonia Maria Kruimer (1957 – 61 jaar)

Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Mevrouw Kruimer is sinds 1985 bijzonder actief bij de vereniging FC Meppel Gymnastiek. Deze vereniging is opgericht in 1907 en bestaat reeds 110 jaar. Tegenwoordig wordt er niet alleen gymnastiek gegeven maar onder andere ook freerunning, turnen, dans en acrogym voor alle leeftijden. U geeft elke week in verschillende zalen trainingen. Zij is jurylid bij de turnsters en de acrogymnastiek. Zij heeft van 2004 tot 2011 in het bestuur van de vereniging gezeten en was de afgelopen 10 jaar ook lid van de uitvoeringscommissie. Zij is tevens actief bij KBS De Plataan als conciërge. De Plataan is een Dalton school waarbij de 5 kernwaarden vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, doelgerichtheid en reflectie centraal staan. Zij organiseert bijzondere activiteiten zoals een fancy fair, kledingbeurzen en afscheidsmomenten voor groep 8. Zij assisteert onder meer bij leerlingen van 3 en 4 jaar oud bij het voorlezen en bij de opvang.

Mevrouw Trijntje Hermina Wolterdina van Brussel-Bakker (1920 - 97 jaar)

Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Mevrouw van Brussel is met haar 97-jarige leeftijd de oudste decorandus van Meppel en de oudste vrouwelijke decorandus van Nederland. Mevrouw wordt genoemd in het persbericht dat is uitgebracht namens Het Kapittel voor de Civiele Orden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is op haar 18de begonnen met het schrijven van kinderverhalen en gedichten die in diverse landelijke dagbladen werden gepubliceerd. Na de oorlog ging zij werken voor de radio; zij schreef liedteksten voor radiokoren en kinderprogramma’s. De liedteksten werden onder meer gezongen door de koren 'De Leidse Sleuteltjes' en de 'Damrakkertjes'. Zij schreef ook liedteksten voor het bekende radioprogramma 'Kleutertje luister'. In 1964 verscheen haar eerste jeugdboek onder haar meisjesnaam 'Trix Bakker'. In haar verhalen staan de dagelijkse belevenissen van kinderen centraal. Zij is een zeer productief schrijfster en haar oeuvre omvat 71 titels. Vanaf 1971 schrijft ze gedichten voor de Meppeler Courant. Nog steeds schrijft zij elk jaar een sfeerrijk kerstverhaal en een gedicht in de oudejaarskrant. Ook het nieuwe jaar wordt door haar weer met een gedicht begroet. Zij schrijft dit jaar voor de 30ste keer het aubadelied om Koningsdag in te luiden. Haar teksten zijn ieder jaar weer actueel en passend. Voor de inwoners van Meppel is het lied 'van Trix' inmiddels een begrip.

De 'lintjesregen' werd door Scala, Centrum voor de Kunsten, muzikaal begeleid.

Koningsdag

De 11 gedecoreerden worden namens het gemeentebestuur en het Oranjecomité van harte uitgenodigd om bij de aubade van 27 april aanwezig te zijn.

Koninklijke Onderscheiding

Het verlenen van een een Koninklijke Onderscheiding, bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is en blijft een erkenning van verdienstelijke personen vanuit en door de samenleving. De erkenning van de samenleving is een waardering voor de wijze waarop de te onderscheiden personen aan hun activiteiten of werkzaamheden inhoud hebben gegeven. Zij hebben gedurende geruime tijd inspanningen verricht die voor de Meppeler samenleving bijzondere waarde hebben. Deze mensen vormen het 'cement' van de samenleving. Ze zijn een voorbeeld voor anderen. De maatschappij kent gelukkig een groot aantal personen die zich als vrijwilliger belangeloos inzetten voor de samenleving door het verrichten van allerlei maatschappelijke activiteiten of werkzaamheden die de burger als nuttig en van wezenlijk belang ervaart. De waardering van deze bijzondere verdiensten voor de samenleving kan met een benoeming in een koninklijke graad in de Orde van Oranje-Nassau tot uitdrukking worden gebracht.

Video

Het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidingen kunt u ook op video terugkijken.