Koninklijke onderscheidingen Algemene gelegenheid

Vrijdag 24 april heeft de burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, tussen 10.00 en 13.00 uur persoonlijk contact opgenomen met acht inwoners van de gemeente Meppel om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één ander moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Onderstaand vindt u de namen van de te decoreren personen:

De heer Albertus Johannes (Bert) Dijk,
Geboortedatum: 21 november 1956 (leeftijd 63)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Gerrie Henriëtte (Gerrie) Ebbeling-van Dijk
Geboortedatum: 29 maart 1961 (leeftijd 59)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hendrik Pieter Adriaan (Hennie) Kalkman
Geboortedatum: 24 februari 1958 (leeftijd 62)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meine Lokken
Geboortedatum: 14 mei 1952 (leeftijd 67)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Egbertje (Bertha) Nijhuis-Snippe
Geboortedatum: 24 juli 1949 (leeftijd 70 jaar)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Nijmeijer
Geboortedatum: 26 oktober 1942 (leeftijd 77 jaar)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Nicolaas Hendrik (Nico) Sieffers
Geboortedatum: 10 oktober 1947 (leeftijd 72 jaar)
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Franciscus Alouisius (Frans) Veldboer
Geboortedatum: 22 september 1950 (leeftijd 69 jaar)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Eerder dit jaar zijn al vier Koninklijke Onderscheidingen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - uitgereikt.

Lintjesregen

Vrijdag 24 april is het de dag van de Lintjesregen 2020, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Overal in het land wordt hier vanochtend bij stilgestaan.

Het verlenen van een lintje, een Koninklijke Onderscheiding, bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is en blijft een erkenning van verdienstelijke personen vanuit en door de samenleving.

De erkenning van de samenleving is een waardering voor de wijze waarop de te onderscheiden personen aan hun activiteiten of werkzaamheden inhoud hebben gegeven.

Zij hebben gedurende geruime tijd inspanningen verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben. Deze mensen vormen het cement van de samenleving. Ze zijn een voorbeeld voor anderen.

De maatschappij kent gelukkig een aantal personen die zich als vrijwilliger belangeloos inzet voor de samenleving door het verrichten van allerlei maatschappelijke activiteiten of werkzaamheden die de burger als nuttig en van wezenlijk belang ervaart.

De waardering van deze bijzondere verdiensten voor de samenleving kan met een benoeming in tot Ridder of Lid in de Orde van Oranje-Nassau tot uitdrukking worden gebracht.

Koninklijke onderscheidingen 2021

Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 worden onderscheidingen uitgereikt aan personen met bijzondere verdiensten. U kunt t/m 1 juli 2020 aanvragen indienen. Meer informatie>>