Koninklijk Paar bezoekt Meppel tijdens streekbezoek

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen woensdag 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest Drenthe. Tijdens dit bezoek staan de betrokkenheid en initiatieven van bewoners en ondernemers centraal. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.

Burgemeester Korteland: “Prachtig dat de Koning en Koningin ook de gemeente Meppel bezoeken. Het thema van het Streekbezoek -betrokkenheid en initiatieven van bewoners en ondernemers- sluit perfect aan bij ons DNA met zowel een sociale als een economische component. We zullen met heel veel plezier het gesprek aangaan over saamhorigheid en verbinding in de wijk Haveltermade en de creativiteit en gastvrijheid in de binnenstad. We delen ons ‘Diep Geluk’ graag met het Koninklijk paar.”

In Meppel brengt het Koninklijk Paar eerst een bezoek aan de wijk Haveltermade om te spreken over de verandering die daar heeft plaatsgevonden. In de wijk is onder andere de sociale woningbouw en de openbare ruimte verbeterd in samenspraak met de bewoners.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima praten in wijkcentrum de Poele met een echtpaar dat ruim vijftig jaar in de wijk woont en de verandering van dichtbij heeft meegemaakt. Over de verschillende activiteiten en de diversiteit van inwoners binnen deze wijk worden ze onder meer geïnformeerd door een wijkagent en een deelnemer van het internationaal eetcafé; een initiatief waarbij vrouwen vanuit verschillende culturen elkaar ontmoeten door samen te koken.

Daarna vertrekken de Koning en Koningin naar de historische binnenstad van Meppel. Hier vindt een ontmoeting plaats met Meppelers die op eigen wijze een belangrijke bijdrage leveren aan het bruisend houden van de binnenstad.

Lees meer informatie over het streekbezoekop de site van de Provincie Drente en het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Koninklijk paar