Koedijkslanden heeft een warmteplan

Samen met de inwoners van Koedijkslanden heeft de gemeente Meppel een warmteplan gemaakt voor de wijk. De gemeente Meppel wil in 2040 CO2-neutraal te zijn. Alle inwoners en bedrijven gebruiken dan uitsluitend energie uit duurzame bronnen. Aardgasvrij dus. Het plan om de wijk aardgasvrij te maken is het tweede warmteplan in de gemeente. Het College heeft het warmteplan Koedijkslanden vrijgegeven voor inspraak.

Het moment voor een warmteplan

Dat Koedijkslanden de tweede wijk van Meppel is met een eigen warmteplan heeft een aantal redenen. Eerder is een warmteplan gemaakt met de inwoners van de wijk Berggierslanden. Nu start de woningcorporatie Woonconcept in Koedijkslanden met het verduurzamen van zeven flats. Een mooi moment om dit gezamenlijk met de bewoners op te pakken. De stijging van de energieprijzen en daarmee de aandacht voor de financiële situatie van inwoners zijn een extra aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Veel woningen in de wijk zijn niet genoeg geïsoleerd, waardoor het energieverbruik hoog is. In het warmteplan zijn dan ook de mogelijke energiebesparende maatregelen opgenomen.

Betrokkenheid

Wethouder Jeannet Bos (Duurzaamheid) “Koedijkslanden is niet zomaar ineens aardgasvrij. Daar is tijd voor nodig. En een goede samenwerking met de inwoners en anderen. De inwoners hebben goede informatie nodig, want zij moeten het doen. Ook is het belangrijk dat de inwoners aangeven wat zij nodig hebben. Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat goed isoleren van woningen in veel gevallen de eerste stap is.” 

Vervolg

Het concept Warmteplan Koedijkslanden wordt op 20 november tijdens een wijkbrede bewonersavond toegelicht. De inwoners kunnen die avond hun mening over het plan geven. Na beantwoording van de reacties stelt het College het Warmteplan Koedijkslanden vast. Na Berggierslanden en Koedijkslanden is de wijk Oosterboer aan de beurt om een warmteplan te maken. Op 23 november is hiervoor de eerste bijeenkomst. Het warmteplan voor Koedijkslanden is eveneens intensief voorbereid met de bewoners, zo zijn er 6 buurtbijeenkomsten geweest en is het concept plan besproken met de bewoners. 

Download het concept plan (PDF)