Jongerengemeenteraad Meppel kiest voor ruilmarkt

Maandag 14 oktober vormden leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede voor één dag de gemeenteraad. Ze bedachten samen plannen voor een groene duurzame gemeente. 's Middags besloten de jongeren in een 'raadsvergadering' over het uit te voeren plan. 'De ruilmarkt' kreeg de meeste stemmen.

Tijdens dit nog te plannen eenmalig evenement voor jong en oud kan iedereen spullen ruilen of cadeau geven. Er wordt niet gekocht of verkocht!

De gemeenteraad stelde voor de uitvoering van het gekozen plan € 1.250 beschikbaar. De gemeente zorgt daarom voor ruimte, kraampjes en begeleiding.

Met de jongerengemeenteraad leerden jongeren hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen. Er waren gesprekken met (duo-)raadsleden, medewerkers van de gemeente en deskundigen op het terrein van groen en duurzaam.

opening jongerengemeenteraad door Robin van Ulzen
Raadslid Robin van Ulzen opende jongerengemeenteraad