Jongeren vormen voor een dag de gemeenteraad

Maandag 14 oktober organiseert de gemeenteraad van Meppel in samenwerking met ProDemos en de scholen weer de jaarlijkse jongerengemeenteraad. Aan dit project zullen ongeveer 70 leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede meewerken.

Zij houden zich een dag lang in het stadhuis bezig met lokale politiek. Tijdens deze dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema groene duurzame gemeente. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van € 1.250 beschikbaar.

De gemeenteraad wil inwoners - en vooral jongeren - meer betrekken bij de lokale politiek en de besluitvorming. Door de jongere met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe de politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.jongerengemeenteraad foto2018

Programma

In het stadhuis voeren de leerlingen gesprekken met (duo-)raadsleden, medewerkers en deskundigen op het terrein van groen en duurzaam. De informatie kunnen de leerlingen gebruiken bij de uitwerking van hun plan.

's Middags besluiten de leerlingen in een 'raadsvergadering' de jongerengemeenteraad over de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente daadwerkelijk uitgevoerd. Een unieke kans, om als jongeren daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

De dag duurt van 9.00 tot 17.30 uur. De jongerengemeenteraad wordt ’s ochtends geopend door het jongste raadslid Robin van Ulzen. 's Middags vanaf 15.30 uur wordt de jongerengemeenteraadsvergadering door hem voorgezeten. Belangstellenden zijn van harte welkom.

ProDemos

ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat - legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.