Inschrijftermijn Aanjaagbudget geopend

Nieuwe initiatieven gezocht! De inzendtermijn voor 2017 is gestart. Tot 16 maart kunnen alle inwoners, ondernemers en instellingen voor de derde keer kans maken op een deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 200.000,-. Heeft u een initiatief of idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Meppel? Doe dan een aanvraag via www.meppel.nl/aanjaagbudget of kom naar de inspiratiebijeenkomst op woensdag 8 februari.

Waarom een aanjaagbudget?

Sinds 2015 werkt het college voor vier jaar met een aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Dit budget ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Meppel. In 2015 hebben 8 initiatieven gezamenlijk in totaal bijna € 75.000,- ontvangen. In 2016 heeft de gemeente 52 initiatieven ontvangen. Een bedrag van € 180.640,- is verdeeld over 21 initiatieven.

Maak Meppel Meppeler

Wethouder Koos de Vos is enthousiast over het aanjaagbudget en roept mensen op zich aan te melden: ‘Vorig jaar zagen we een stijging van 22 naar 52 initiatieven. Een geweldig aantal! Dit jaar willen weer dat zoveel mogelijk actieve inwoners, ondernemers of instellingen gebruikmaken van dit aanbod. Heeft u een briljant idee dat ook nog bijdraagt om Meppel nog wat mooier of beter te maken? Of als dat zo mooi heet: Meppel Meppeler maken? Meld u dan vooral aan, zodat we met uw hulp samen aan onze gemeente kunnen werken.”

Waar moeten initiatieven aan voldoen?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het aanjaagbudget is dat een initiatief een bijdrage levert aan één of meer thema’s uit het College- en Uitvoeringsprogramma. Het gaat hier dan om de volgende thema’s:

  • creëren van meer werk, organiseren van een betrokken samenleving,
  • realiseren van vitale wijken,
  • organiseren van multifunctioneel gebruik van vastgoed,
  • versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad (levendige binnenstad)
  • realiseren van een gastvrije en mooie noordelijke stadsentree (oftewel het transformatiegebied).

Andere belangrijke randvoorwaarden gaan over het leveren van een actieve bijdrage, het aanvragen van een eenmalige bijdrage, realiseren van voldoende draagvlak, onderzoeken van mogelijkheden tot co-financiering. Daarnaast mag er geen sprake zijn van uitsluitend eigen belang en mag er geen strijdigheid zijn met lokaal beleid.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Een onafhankelijke aanjaagcommissie beoordeelt de initiatieven en brengt advies uit aan het college.

Inspiratiebijeenkomst 8 februari

De gemeente organiseert samen met de onafhankelijke aanjaagcommissie een aanjaagbijeenkomst op woensdag 8 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en vragen te stellen. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in Zizo aan de Steenwijkerstraatweg.

Aanmelden tot 16 maart 2017

Initiatieven voor dit jaar kunnen tot 16 maart 2017 ingediend worden. De voorstellen gaan dan ter beoordeling en advisering naar de aanjaagcommissie. Zij brengen vervolgens advies uit aan het college. Het streven is om alle initiatiefnemers eind juli te informeren over de uitkomsten.

Meer informatie

Op www.meppel.nl/aanjaagbudget is een uitgebreide toelichting op het aanjaagbudget te vinden en welke criteria belangrijk zijn. Geïnteresseerden kunnen het aanmeldingsformulier invullen. Voor overige vragen over dit onderwerp kunt u ook bellen met de gemeente via 14 0522 of mailen naar postbus@meppel.nl

Subnavigatie