Inrichten openbare ruimte Danninge Erve Zuid fase II

Binnenkort starten we met het definitieve inrichten van de openbare ruimte in het nieuwbouwplan Danninge Erve Zuid.

Werkzaamheden in fases

De bouwwegen worden vervangen door definitieve bestrating ook worden de parkeervakken en groenstroken aangelegd De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Otten Infra b.v. start maandag 27 september 2021. De volgorde van de werkzaamheden is als volgt:

  • Start 27 september met de definitieve inrichting van Weidelint 60 A-C/ 62 A-C.
  • Hierna worden de parkeerkoffers aan de Ryge definitief ingericht:
    • eerst Ryge 61-87 en
    • hierna Ryge 29-59
    • en de rijbaan naast Ryge 25.

De hoofdrijbaan van de Ryge blijft nog bouwweg tot dat alle woningen gebouwd zijn.

De bewoners worden door de aannemer per brief geïnformeerd. De werkzaamheden duren afhankelijk van de weersomstandigheden tot eind 2021