Inrichten openbare ruimte Danninge Erve Zuid fase II

Vanaf 27 maart 2023 start aannemer Otten infra met werkzaamheden. De openbare ruimte in het nieuwbouwplan Danninge Erve Zuid wordt definitief ingericht.

Een gedeelte van de rijbaan van de Ryge wordt vervangen door definitieve bestrating. Vanaf nr. 20 t/m nr. 46 ( kruising Veenties). Ook worden er groenstroken aangelegd.

Ook worden er 4 duikerbruggen aangelegd; deze maken deel uit van het fietspadennet in en rondom Danninge Erve Zuid.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
 
Otten Infra b.v. start maandag 27 maart met de definitieve inrichting.

Het noordelijke gedeelte van de Ryge blijft nog bouwweg tot dat alle woningen gebouwd zijn.
 
De werkzaamheden duren afhankelijk van de weersomstandigheden tot begin juni 2023.