Informatieavond gebiedsvisie stationsgebied

Dinsdag 17 september is er een informatieavond over de gebiedsvisie stationsgebied. Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.30 uur Stad & Esch Lyceum, Ezingerweg 52 Meppel.

De gemeente maakt een gebiedsvisie voor het stationsgebied. Hierin geeft de gemeente aan hoe het stationsgebied zich op de lange termijn kan ontwikkelen. De situatie van het gebied is in beeld gebracht, er is een stationsschouw geweest en met eigenaren en betrokkenen is gesproken.

Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de gemeente informatie verzameld tot een variantenstudie. Hierin staan de opties voor verschillende delen van het stationsgebied en zijn drie scenario’s voor het hele stationsgebied uitgewerkt. Tijdens de informatieavond wordt de variantenstudie toegelicht. Er is uiteraard gelegenheid om hierop  te reageren. De reacties van de informatieavond worden samengevat in een verslag. Dit verslag gaat samen met de variantenstudie naar de raad. Op basis van deze informatie kan de raad richting kiezen voor het stationsgebied. Deze richting wordt uitgewerkt in de gebiedsvisie stationsgebied.

stationsgebied