Informatie verkiezingen

Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Lees meer over stemmogelijkheden, locaties en tijden.

Stemmogelijkheden

Dit zijn de mogelijkheden om te stemmen:

 • Stemmen in het stemlokaal.
  Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.
 • Vervroegd stemmen
  Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn het Stadhuis in Meppel en Dorpshuis De Schalle in Nijeveen open, vooral voor kiezers die door het coronavirus tot risicogroepen horen.
 • Iemand machtigen
  Kiezers kunnen, net als bij andere verkiezingen, een andere kiezer machtigen om hun stem uit te brengen.
 • Briefstemmen 70+
  Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0522

Stempas + identiteitsbewijs

Met de stempas kunt u stemmen in ieder stembureau in uw eigen gemeente. U mag alleen stemmen als u een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kunt laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

 • Stempas kwijt, beschadigd, of niet ontvangen? Tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur kunt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk – liefst op afspraak - in het stadhuis een vervangende stempas aanvragen. Vergeet niet om bij uw schriftelijke verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen.
 • Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente in Nederland stemmen. Een kiezerspas kunt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk – liefst op afspraak - in het stadhuis tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur aanvragen. Digitaal aanvragen kan met DigiD via edienstenburgerzaken.meppel.nl

Verplichting werkgever

Volgens de Kieswet is elke werkgever verplicht te zorgen dat iedere kiesgerechtigde werknemer gelegenheid ontvangt om aan verkiezingen deel te nemen.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. U kunt op 3 manieren iemand machtigen. Lees meer >>

Stembureaus

Overzicht locaties en openingstijden stembureaus komende verkiezingen

 • Afgiftepunt briefstemmen
  Op 10, 11, 12, 15, 16 van 9.00-17.00 uur; 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur:
  • Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel
  • Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27 Nijeveen
 • Stembureaus vervroegd stemmen
  Op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30–21.00 uur:
  • Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel
  • Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27 Nijeveen
 • Stembureaus verkiezingsdag 17 maart 2021. Bekijk de locaties>>