Huisvesting politie in het stadhuis

Deze maand start de interne verbouw van het stadhuis voor huisvesting van de politie. Deze politiepost wordt het centrum voor de basispolitiezorg in de gemeenten Meppel en Westerveld.

Huisvesting in het stadhuis verstevigt het dienstverleningsconcept van de politie, doordat kan worden aangesloten bij bestaande publiekstromen van de gemeente. Het huisvesten van de politiepost in het stadhuis geeft daarnaast een impuls aan de samenwerking met de gemeente en andere ketenpartners in Meppel.

Aanpassing nodig

De dienstverlening van de politie zal door de huisvesting in het stadhuis niet veranderen. Uitgangspunt bij de huisvesting is gezamenlijk gebruik van de voorzieningen. De politie heeft uiteraard eigen eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Om op verantwoorde wijze de politie te kunnen huisvesten wordt het stadhuis nu aangepast. Daarbij loopt de  vervanging van de vijver door ruimte voor het wagenpark van de politie het meest op. Ruimte dichtbij is nodig om zo snel mogelijk op een hulpvraag te kunnen reageren.

Omgeving

De aanpassing van dit deel van het stadhuis wordt aangesloten op de  omgeving volgens een ontwerp van de architect van het stadhuis. In het ontwerp is ruim aandacht besteed aan duurzaamheid en groen. De verwachting is dat de politie in maart 2021 de nieuwe werkplekken kan gaan gebruiken. 

impressie aanpassing door kraaijvanger