Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente?

In de gemeente Meppel wordt een onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid: de Veiligheidsmonitor. Circa 2.500 inwoners ontvangen het onderzoek en kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. Zij krijgen in de derde week van augustus een vragenlijst toegestuurd. De resultaten worden begin 2018 verwacht.

Alle Drentse gemeenten doen één keer per vier jaar mee met de Veiligheidsmonitor. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. I&O Research voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken, worden met de Veiligheidsmonitor op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk-, regionaal (Drenthe) als lokaal niveau (gemeente of wijk/gebieden).

Wie doet mee?

Deelnemers zijn willekeurig geselecteerd door het CBS uit de Basisregistratie Personen. Elke inwoner van de gemeente Meppel van 15 jaar en ouder kan een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Alle wijken en dorpen zijn meegenomen in de selectie, zodat de gemeente de uitkomsten van het onderzoek niet alleen gemeentebreed, maar ook op gebiedsniveau krijgt.

Nieuw veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek onder andere bij het maken van nieuw veiligheidsbeleid, het bepalen van de lokale inzet van de politie en brandweer en het bijsturen van bestaand veiligheidsbeleid.

Burgemeester Korteland roept inwoners die een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen op om zoveel mogelijk mee te werken: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente Meppel”.

Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is te vinden op www.veiligheidsmonitor.nl

Subnavigatie