Heeft u de minimaregelingen al aangevraagd?

Inwoners van de gemeente Meppel moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. De gemeente Meppel heeft daarom diverse minimaregelingen voor inwoners met een minimum inkomen en een laag vermogen.

U kunt de minimaregelingen 2017 aanvragen tot 31 december 2017.

Overzicht regelingen

Individuele inkomenstoeslag

Een tegemoetkoming van € 407 per huishouden per jaar.

Fonds deelname maatschappelijke activiteiten

Een tegemoetkoming van € 150 voor volwassenen en € 100 voor kinderen in de kosten voor sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteiten.

Participatie schoolgaande kinderen

Deze regeling is bedoeld als extra tegemoetkoming in de kosten van een lidmaatschap van buitenschoolse activiteiten of de kosten van schoolse activiteiten voor kinderen. De maximale tegemoetkoming voor kinderen op de basisschool bedraagt € 200 en de maximale vergoeding voor kinderen in het voortgezet onderwijs bedraagt € 250.

Aanvragen

Aanvraagformulieren kunt u vinden op www.meppel.nl/minima. U kunt de formulieren ook ophalen bij de receptie van het Stadhuis. U kunt de regelingen aanvragen door de aanvraagformulieren in te vullen en op te sturen naar de gemeente Meppel of mailen naar postbus@meppel.nl

Met vragen of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de medewerkers van Klantcontacten via telefoon 14 0522. Medewerkers van het Wmoloket kunnen u helpen met het invullen van de formulieren. Het Wmo-loket is van maandag t/m vrijdag open van 9.30-13.30 uur en op woensdag ook van 13.30-15.00 uur. U kunt ook online een afspraak maken.

Subnavigatie